Å være i prosess

Nye Helgelandssykehuset har sprengkraft nok i seg til å splitte både organisasjon og region, men kan gi helgelendingene tidenes helseløft i form av en sykehusstruktur som evner å møte framtidas behov for kvalifisert helsepersonell, ny teknologi, samhandling og kombinasjon av sentraliserte og desentraliserte helsetjenester.

Han tenkte neppe over det, fiskerbonden, at han var i prosess da han bøtte garn eller satte poteten i jorda. Ut fra kunnskap og erfaring gjorde han ting i riktig rekkefølge, og antakelige både håpet og ba han om at alt skulle gå som planlagt og maten skulle komme på bordet.

Tar tid og er krevende

«Å være i prosess» er et begrep som tilhører vår tid, og det er gjerne ledere som bruker det for å forklare en tilstand av mer eller mindre konstant endring, utvikling og omstilling. Medarbeidere vet at når ledere bruker ord som «en pågående prosess», så betyr det at ting kommer til å ta tid og det kommer til å kreve noe av organisasjonen som helhet og den enkelte ansatte.

Ny sykehusstruktur på Helgeland

Helgeland og Helgelandssykehuset er i prosess. Prosessen heter Helgelandssykehuset 2025 og skal munne ut i en ny sykehusstruktur for den sørligste regionen i Nord-Norge. Prosjektet kan gi helgelendingene tidenes helseløft i form av en sykehusstruktur som evner å møte framtidas behov for kvalifisert helsepersonell, ny teknologi, samhandling og kombinasjon av sentraliserte og desentraliserte helsetjenester.

Kan splitte organisasjon og region

Prosjektet har samtidig sprengkraft nok i seg til å splitte både organisasjon og region. Prosessen har pågått i mange år, og tidshorisonten er fortsatt lang. Meningene er mange og sterke, og tålmodigheten settes på prøve når ting tar ei ny vending, ei ny omdreining. Alt dette lå på bordet da jeg for et snaut år siden ble forespurt om å søke jobben som administrerende direktør i Helgelandssykehuset.

Et av de mest spennende utviklingsprosjektene

Som leder synes jeg det er spennende med prosessarbeid. Å samarbeide, finne nye innfallsvinkler, tenke strategisk og hente ut det beste i medarbeiderne rundt meg til beste for pasientene, det fyller arbeidsdagene med mening. I mine øyne er Helgelandssykehuset 2025 et av de mest spennende utviklingsprosjektene som foregår i norsk helsevesen akkurat nå, og det gjorde det enkelt å forlate det kjente og begi seg nordover til et sted jeg kun kjente fra kartet.

Ingenting av avgjort

Før jul kom den foreløpige rapporten fra den eksterne ressursgruppa som har som mandat å komme med en anbefaling for framtidas sykehusstruktur. Gruppa peker på ett stort akuttsykehus i regionen, i kombinasjon med inntil tre distriksmedisinske senter (DMS). Ingenting er avgjort, men det ligger i kortene at vi i framtida kommer til å erstatte deler av det tradisjonelle sykehustilbudet med noe helt nytt, noe vi skal utforme til å passe med våre utfordringer og behov, nemlig DMS.

Vi må kjenne hverandres utfordringer, styrker og svakheter

Det kan vi ikke gjøre uten et tett samarbeid med kommunene. Skal vi skape gode, nære helsetjenester i en region preget av spredt bosetting, negativ befolkningsutvikling og en stadig eldre befolkning må vi kjenne hverandres utfordringer, styrker og svakheter. Vi skal hente kunnskap fra andre, både i Norge og utlandet, og vi skal omfavne teknologisk og medisinsk utvikling.
Et desentralisert tilbud på Helgelands mange øyer, fjellbygder og dalfører kan bare bygges opp om vi utnytter de mulighetene som ligger i allerede eksisterende velferdsteknologi og ny teknologi.

Ny teknologi og økt satsing på helsefagarbeideren

Det finnes kritiske røster som mener at det tegnes et urealistisk bilde av det teknologiske potensialet, men det er et faktum at digitale tjenester allerede har endret hverdagen til hver og en av oss, uten at vi tenker så mye over det. Teknologi kan aldri erstatte mennesker, men det kan gjøre arbeidet som menneskene skal utføre enklere. Det kan også gi pasienten en helt annen innsikt i og selvråderett over egen behandling. Ny teknologi og en økt satsing på helsefagarbeideren er to viktige satsingsområder for Helgelandssykehuset.

Prosesser tar oss av og til på nye veier

Å være i prosess oppleves ulikt. Noen ønsker full fart framover, andre trenger mer tid. Det skal vi ha respekt for. Åpenhet, transparens og sporbarhet er kjerneverdier i vårt prosjekt. Alle, uansett hvem de er, skal ha muligheten for å følge prosessen, sette seg inn i vurderingene som blir gjort og den argumentasjonen som ligger til grunn. Derfor streamer vi styremøtene, og vi sender direkte når vi arrangerer styreseminar om DMS 30. januar.
For å lykkes med det store utviklingsprosjektet som Helgelandssykehuset 2025 er må vi skape forståelse for at en prosess ikke alltid følger en skjematisk plan eller nødvendigvis ender opp der vi trodde. Det er akkurat som livet selv – en pågående prosess som av og til tar oss med på nye veier. Den veien kan til og med lede til Helgeland!

Del gjerne!

4 kommentarer til “Å være i prosess

 • Ellen Olaisen

  Store og flotte ord. Steinholdt. Men vil dine skriverier hjelpe pasientene, og ikke minst arbeisplassen i Sandnessjøen. Vi alle vil vel tenke nytt. Men ikke på bekostning av liv og arbeidsplassen for en mengde mennesker. Da blir die vakre ord til intet.

  1. Margit Steinholt

   Ellen Olaisen: Dette er ikke skrevet av meg, men av Hulda Gunnlaugsdottir, direktøren i Helgelandssykehuset.

 • Gunnar Breimo

  Godt skrevet, men vel mye teori. Hvorfor ta som utgangspunkt at ett sykehus er det beste, når beviselig flere tusen mennesker vil få dårligere akuttberedskap pga større avstander? I tillegg kommer at det vil være den mest konfliktfylte løsningen, noe som uten tvil vil vanskeliggjøre gjennomføringen, fordi man drar med seg all uenighet gjennom hele byggeprosessen. Av og til bør «politisk» enighet være et mål i seg selv. Det betyr ikke at alt skal være som det er!
  Etter mitt skjønn har man benyttet alt for lite tid og ressurser på å utrede 2-husløsningen. Det bør nå gjøres snarest mulig.
  Så man vel også tenke på den økonomiske siden og tenke på alternativer. For det er vel ikke slik at man har fått ubegrensede fullmakter?

 • William Jørgen Koren

  Nei vi må fortsette å ha to sykehus på Helgeland. Med de erfaringer man har høstet i forbindelse med A-hus, så burde Hulda Gunlaugsdottir la Sandnessjøen sykehus i fred. På høy tid å legge ned helseforetakene og avsette disse salamandrene som eter opp helsevesenet innenfra !

 • Legg igjen en kommentar!

  Les mer?