Andreas Holund er årets Nordlandsdoktor 2022. Styret i Nordland Legeforening gratulerer hjerteligst med prisen. Foto: Bernard Holthe

Andreas Holund er årets Nordlandsdoktor 2020

Forslaget om å gi Holund årets pris kom med denne begrunnelsen og beskrivelsen som Bernard Holthe også brukte i sin tale til prisvinneren.- En pønker og rocker, legestandens svar på Iggy Pop. ALLTID stått opp for pasientene og de svakeste, særskilt de med rus sykdom. Klar og tydelig, talt makta midt i mot og vært uredd. Han skulle vært klonet og satt ut på alle fastlegekontorer og rusinstitusjoner som en medisinsk Sareptas krukke, utømmelig på kunnskap og tilgjengelighet.

Andreas Holund kom til Narvik i 1987 og begynte i turnus på sykehuset. Etter distriktturnus i Hurdal endte han tilbake til Narvik der det ble noen år på sykehuset før han begynte i allmennpraksis. Siden har han hatt en fot i allmennmedisinen og en fot i spesialisthelsetjenesten. Han har vært svært delaktig i å bygge opp rusmedisin som eget fag, og har en stor del av æren for at Nordlandsklinikken er hva den er i dag. Han har alltid vært pasientenes mann og talt deres sak, spesielt de svakeste av de svake med utfordringer med rus og psykiatri.

Årets prisvinner er kjent for å ha en utenom det vanlige høy arbeidskapasitet. Det er sjelden arbeidsdagene slutter til vanlig kontortid og han har ofte pasienter etter vanlig åpningstid. 

I tillegg til det har han hele tiden vært opptatt av undervisning og rekruttering, han har vært brukt også av Nordland legeforening i kurssammenheng. I tillegg til rus/psykiattri har han i sin allmennpraksis også jobbet mye med diabetes, spiseforstyrrelser.

Styret gratulerer Andreas Holund hjerteligst med prisen. En verdig prisvinner.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?