– Det er frustrerende å sitte med en pasient der jeg mener at han ikke kan jobbe, saksbehandler mener at han ikke kan jobbe, pasienten klarer ikke å jobbe, men saken går ikke gjennom. Pasienten kommer ikke ut i jobb igjen, han får bare mindre penger, sier fastlege Axel Lupton i Kirkenes.

Digital dialog: Gratulerer med en glimrende 376. plass

Vi på Kirkenes Legesenter, har som mange andre legekontor nylig blitt målt og veiet av forbrukerrådet. Vi kom på 376. plass i testen av «møtet med fastlegekontoret før du som forbruker velger å bli pasient».

Det er vanskelig å skjønne hva de har prøvd å måle og veie, og vi som de fleste andre legekontor har lagt liten vekt på hvilken plassering vi har på denne listen. Likevel er det jo slik at når noen prøver å se oss i kortene er det greit å ta ett skritt tilbake og se om de tjenestene vi tilbyr er gode nok. En del av testen var digitale løsninger, og i det forbrukerrådets test ble publisert brukte vi anledningen til å gå gjennom argumentasjonen vi har hatt rundt noen elektroniske løsninger.

Tilgjengelighet

Fra ett brukerperspektiv er digitale løsninger med på å øke tilgjengeligheten. Vi i allmennpraksis skal være tilgjengelig, men det er betimelig å spørre hvor tilgjengelig vi skal være og hvem vi skal være tilgjengelig for.

Vi skal vokte oss vel for å øke tilgjengeligheten for de oppegående friske pasientene på bekostning av ressurssvake pasienter som ikke klarer å finne fram i den digitale jungelen av e-konsultasjon, åpne timebøker eller videokonsultasjon.

Vi har en begrenset kapasitet, og når noen slippes til så prioriterer vi andre ned.

Valg av løsning

Vi bruker CGM allmenn, og de tilbyr en løsning som kalles CGM e-portal. Der har man e-brev, e-konsultasjon, direkte timebestilling i timebok, eBrev, påminnelse av timer. Dette har vært tilgjengelig lenge og de har da ett eget system for dette. De andre journalleverandørene har lignende systemer. Det finnes med andre ord flere parallelle systemer.

Vi har bevisst valgt å vente på at staten skal klare å levere ett system som er koblet til helsenorge.no og altinn.no. Direktoratet for e-helse har nå åpnet for dette og vi er i dialog med journalleverandør for å få dette implementert.

E-konsultasjon

E-konsultasjon begynner nå å bre om seg på flere legekontor. Det er en fristende løsning der pasient kan sende en skriftlig forespørsel til legen, legen kan svare skriftlig og ikke minst så kan legen fakturere full konsultasjon. En av fastlegeordningens fordeler er at vi i pasientmøter blir kjent med pasientene og kan finne smidige løsninger. Det å gå over til en e-konsultasjon vil være å gi avkall på det som definerer vår praksis, nemlig pasientmøtet.

Jeg klarer ikke å se hvordan det kan være en oppgradering å gå fra telefonsamtalen til e-konsultasjonen. Den eneste fordelen er at legen tjener mer. Jeg har diskutert med fastleger som har e-konsultasjon, som argumenterer med at noen pasienter liker å få skriftlig tilbakemelding. Det er ingen ting i veien for at man kan ringe pasient, og om de ønsker skriftlig tilbakemelding så sender man ett e-brev. Det er slik jeg forstår det, heller ikke ett maks antall e-konsultasjoner per dag, noe som vil være med på å øke papirarbeidet og kveldsarbeidet. Vi er unison på vårt legesenter, vi ikke kommer til å innføre E-konsultasjon.

Direkte bestilling av timer i timebok

Direkte bestilling av timer i timebok er en løsning med flere fordeler. Det avlaster telefonrommet og frigir sekretærressurser. Det er enkelt og raskt for pasient. Ulempen slik vi har vurdert det er at man mister silingen. Problemstillinger som kunne vært ordnet over telefon (eller e-konsultasjon) blir satt opp på time og man får dermed lengre venteliste. Vi ser på direkte timebestilling likevel, alt i alt en god løsning.

E-brev

E-brev er framtiden! Det å ha sikker meldingssystem til pasient i sanntid er en kjempefordel på flere måter. For det første forsvinner postgangen og man slipper å printe ut og sende brev, noe som både gjør legen mer fleksibel og frigir sekretærressurser.

Her i Kirkenes kan postgangen i noen tilfeller være opptil en uke, da det meste av post sendes til Tromsø for sortering. For det andre så vil man kunne i mye større grad gi beskjeder som haster og som krever at pasienten må igangsette tiltak. For det tredje er direktoratet for e-helse sin løsning er portofri, CGM e-portal praktiserer «porto» på disse tjenestene.

Oppsummert Vi har sittet litt på gjerdet i forhold til de nye digitale løsningene. Først og fremst fordi vi ikke vil lære opp våre pasienter i CGM e-portal for så om noen år måtte lære dem opp i digital dialog fra direktoratet for e-helse. Vi er opptatt av at elektroniske løsninger skal legge til rette for, og ikke være en erstatning for det gode pasientmøtet. Vi vil nå når direktoratet for e-helse åpner for digital dialog ta i bruk alle muligheter det tilbyr bortsett fra e-konsultasjon som vi mener er ett håpløst blindspor.

 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?