– Varsellampene har lyst lenge, og nå haster det å få på plass fastlegeordningen 2.0, sa fastlegeordningens far Tom Willy Christiansen (t.v.) på hurtigrutekonferansen denne uka. Tom Ole Øren, leder Allmennlegeforeningen, Tom Mikalsen, KS Nord-Norge, Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og Tor Magne Johnsen fra «Trønderopprøret» var alle enige om at nå haster det å få til nødvendige endringer om rekruttering av nye fastleger skal lykkes.

Fastlegeordningen 2.0

Kjersti Toppe mener både politikerne og Legeforeningen har oversett faresignalene i fastlegeordningen i mange år, og at det kan gjøre det vanskeligere å få til endringer. Hun mener likevel at opposisjonen i Stortinget er styrket etter valget, og det gir håp.

Tor Magne Johnsen fra «Trønderopprøret» sier det er utelukket å jobbe som fastlege om to år om det ikke kommer vesentlige endringer. Fastlegeordningens far Tom Willy Christiansen har advart mot kollaps i mange år. På hurtigrutekonferansen i Svolvær denne uken skuet han inn i glasskulen og introduserte Fastlegeordningen 2.0.
VG-journalist Anne-Stine Sæther åpnet bolken med å fortelle hvordan avisen jobbet med artikkelserien «Kampen om fastlegene». Funnene som ble formidlet over flere uker viser at fastlegeordningen forgubbes, flere unge leger går over til sykehusjobb, oppgavene øker og flere og flere kommuner sliter med å rekruttere fastleger og må ty til vikarstafetter.

Erfarne fastleger gir seg

– Svaret fra Høie har i stor grad vært primærhelseteam. 17 av 427 kommuner har søkt for å bli med på Høies fastlegeprosjekt. Det har ministeren sagt seg fornøyd med, sier Sæther.
Leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren berømmet VG for å sette fokus på fastlegeordningen og utfordringene med å rekruttere.
– Vi erfarer nå at erfarne fastleger gir seg. Det er nytt.
Kjersti Toppe, politiker og lege mener at opposisjonen i Stortinget er styrket etter valget, og det kan komme helse og fastlegene til gode.
– Vi har et stortingsvedtak på at fastlegeordningen skal evalueres, men det er ikke satt noen dato. Dette må dere i Legeforeningen følge med på og etterspørre.

Trønderopprøret

En gjeng fastleger som var samlet på Island for en tid tilbake ble starten på Trønderopprøret som har som mål å sikre fastlegeordningens fremtid. I Svolvær var Tor Magne Johnsen fra Trondheim for å fortelle hvordan de skal reformere ordningen.
– Vi fastleger har blitt et lokalsykehus siden 2011 og fungerer også som sekretærer for spesialisthelsetjenesten. En ung fersk lege knekker ryggen på ei vanlig liste.
Tilskuddet fra staten til å drive fastlegekontoret fungerte en buffer i 2001. I dag er virkeligheten veldig annerledes, og mange steder er det en underdekning på 40 prosent.

Fastlegeordningen 2.0

KS mener det er tid for en gjennomgang av ordningen.
– Vi ønsker en gjennomgang av rammevilkårene for fastlegeordningen, og håper helseministeren er med på det, sa Tom Mikalsen, regiondirektør KS Nord-Norge.
Tom Willy Christiansen som i sin tid var med på å få på plass fastlegeordningen hadde mange konkrete forslag på hva fremtidens fastlegeordning må inneholde for å sikre god rekruttering og en stabil og velfungerende ordning. De viktigste er utdanningsstillinger, vakt inn i arbeidstiden, reduserte normtall og listelengder og en betydelig økning av basisfinansieringen. I fastlegeordningen 2.0 som han introduserte på konferansen er dette og mere til på plass. Da er det bare å få politikerne med..

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?