Årets Finnmarkslege tar ansvaret som lege langt forbi de daglige konsultasjonene – og ser folkehelse i et større perspektiv.

Harald Sunde årets Finnmarkslege

Etter mange år som leder i honnørkomiteen var det ham selv som ble feiret og fikk prisen som årets Finnmarkslege 2018. Det var en stolt prisvinner som mottok prisen på medlemsmøtet 15.11 på Skaidi.

Årets prisvinner kommer fra Oslo og tok embetseksamen ved Universitetet i Dublin 1983. Han hadde turnus i Kirkenes i 1984 og ble værende. Harald ble etter hvert spesialist i allmennmedisin, og har vært fastlege i Kirkenes frem til han ble medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset i 2012.

Ifølge nominasjonskomiteen har Sunde tidligere bidratt sterkt til å gi både Finnmarksknappen og tittelen «Årets Finnmarkslege» den høye statusen disse utmerkelsene har i dag, dette gjennom lang og tro tjeneste i Honnørkomiteen. Han var en av tre leger som i 1991 returnerte Finnmarksknappen da Offentlige legers landsforening forsøkte å innføre den på premisser man ikke kunne leve med.

Helstøpt distriktsmedisiner

Harald Sunde er en helstøpt distriktsmedisiner som i mange år har arbeidet etter NEON-prinsippet – «nærmeste effektive omsorgsnivå». Begrepet har ikke fått den oppmerksomheten det fortjener, kanskje fordi det ikke har fått ordentlig fotfeste i den vitenskapelige litteraturen. Men Harald Sunde har gjort et ærlig forsøk også på det, blant annet med presentasjon på Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø 2011. På Pubmed finner man dessuten publikasjoner innen atopiske sykdommer, luftforurensning, akuttmedisin og telemedisin, hovedsaklig i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Fant partisanerhule

Parallelt med dette har Harald lært seg samisk og interessert seg for lokalhistorie. I 1999 startet han forlaget «Beallječohkka Innovation» og har utgitt en rekke lokalhistoriske bøker på dette forlaget. Sammen med familie og hyttenabo fant han i 2005 partisanhulen på Øretoppen i Reinøysund utenfor Kirkenes, der en partisangruppe holdt til høsten 1944. Historien om Partisanene på Øretoppen ble seinere gitt ut som hefte og er nå ute i tredje opplag. Somrene 2017 og 2018 har Sunde bidratt i leiting etter spor av partisanvirksomheten under andre verdenskrig, noe som nylig har resultert i boka ”I partisanenes fotspor”. Harald har vært nokså tydelig på at han synes denne delen av historien er skammelig håndtert av norske myndigheter.

Ser folkehelse i et større perspektiv

Haralds forlag ga også ut Arne Stores bok om politisk overvåking i Sør-Varanger i høst, og bidro dermed til å rette søkelyset på omfattende politisk overvåking begått av den norske stat, noe som blant annet har hatt både yrkesmessige og helsemessige konsekvenser for de det har gått ut over.
Haralds støtte til de som har vært utsatt for norsk politisk overvåking, og hans bidrag til å få større fokus på partisanenes betydning og innsats vitner om et ansvar som lege som rekker utover de daglige konsultasjoner – og som ser folkehelse i et større perspektiv. Finnmark Legeforening anser Harald Gunnar Sunde som en verdig vinner av tittelen Årets Finnmarkslege 2018.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?