Kristoffer Endresen er årets Nordlandsdoktor, – Helt fra starten av koronaviruspandemien har Endresen bidratt til god håndtering av denne ekstraordinære situasjonen. Han har fremmet godt samarbeid, både mellom legene i Nordland, og med andre ansatte i helsetjenesten,.

Kristoffer Endresen er årets Nordlandsdoktor

Nordland Legeforening gir hvert år ut en pris til leger som på ulikt vis har gjort seg fortjent til den gjennom utøvelsen av sitt fag. Årets pris går til Kristoffer Endresen, overlege ved Mikrobiologisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Helt fra starten av koronaviruspandemien har Endresen bidratt til god håndtering av denne ekstraordinære situasjonen. Han har fremmet godt samarbeid, både mellom legene i Nordland, og med andre ansatte i helsetjenesten. Spesielt har legene i kommunehelsetjenesten opplevd godt og fleksibelt samarbeid og fått god veiledning i en utfordrende tid. Endresen har også bidratt med engasjert undervisning i flere ulike fora for leger.

Sammen med kollegaer ved laboratoriet ved Nordlandssykehuset har han jobbet systematisk med forbedringsarbeid, og blant annet kartlagt behovene i kommunene uten å påføre kolleger unødvendig merarbeid og rapportering. Han flere ganger vært med å finne kreative løsninger på utfordringer som har oppstått.

Prisen er også en takk til hele mikrobiologisk avdeling ved Nordlandssykehuset som har lagt ned veldig mye arbeid som ikke alltid er synlig, men dog veldig viktig. Det vanker derfor kake på hele avdelingen ifm at prisen deles ut på Nordlandssykehuset 27. august..

Kristoffer Endresen er født og oppvokst i Bodø, studerte medisin i Tromsø 2005 – 2011. I juli 2014 startet han som LIS på medisinsk avdeling, og begynte som LIS på mikrobiologisk avdeling midt i influensasesongen i februar 2015. Han kompletterte sin sideutdanning på infeksjonsmedisinsk seksjon første halvdel av 2019. Fra 1 mars 2020 jobber han som konstituert overlege på mikrobiologisk avdeling der han i det daglige bl.a jakter på bakterier, sopp, parasitter og virus – og ikke minst på det nye viruset – SARS-CoV-2.

Han er utadvendt og godt synlig på sykehuset der han startet som leder for arbeidsgruppen til sykehusets første antibiotikastyringsprogram i 2016, og nå er leder av antibiotika-teamet. Han har god kontakt og samarbeid med primærhelsetjenesten, og bidrar til at mikrobiologisk fagområde er godt synlig utad, spesielt nå med Covid-19, men også som aktiv deltaker i utarbeidelsen av strategi for eliminasjon av hepatitt C i Nordland med informasjonsspredning og opplysningsarbeid til primærhelsetjenesten. P.t er han blitt prosjektleder for forbedringsprosjektet «Hepatitt C eliminasjon i Nordland». Han er aktiv når det gjelder den nye LIS utdannelsen. og er med som YLF-representant for spesialitetskomiteen i medisinsk mikrobiologi. Han er også representant fra Helse Nord i referansegruppen for K-Res og prosjektmedarbeider i gruppen for «Felles datavarehus for medisinsk mikrobiologi i Helse Nord,  

Styret i Nordland Legeforening takker for innsatsen og gratulerer Kristoffer Endresen hjerteligst med prisen som årets Nordlandsdoktor 2020.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?