Benjamin Storm og Anders Hovland er veldig fornøyd med dagens vedtak om å opprette PCI-senter i Bodø. Nå starter jobben med å få på plass personell og kompetanse. I 2019 skal man være i gang.

PCI-saken utsatt igjen

PCI-saken er nok en gang utsatt. Styret i Helse Nord  ønsker at det gjøres en bred risikoanalyse for Helgeland og Finnmark ved etablering av PCI-behandling i Bodø. Det skal også etableres et regionalt fagråd for kardiologi , og saken skal  forankres bedre politisk frem mot styremøte i desember.

Styreleder Marianne Telle la fram saken på styremøtet i Helse Nord i Tromsø. Møtet ble streamet og sendt direkte av flere nord-norske medier. Helle la i sin innledning ikke skjul på at saken har vært utfordrende, ikke minst på grunn av flere bekymringsmeldinger styret har fått fra både fagmiljøer og politiske miljøer.

– Fagmiljøene er splittet, ikke bare regionalt, men også internasjonalt i spørsmålet om hva som er god PCI-behandling. Media og mange med dem har lagt frem saken som om det er en kamp mellom UNN og Nordlandssykehuset.

Koster lite

Etter innledningen ga hun ordet til Lars Vorland som understreket at saken dreier seg om å gi likeverdige helsetjenester til pasienter i hele Helse Nord, og koster lite.

– Det dreier seg om 9 millioner kroner til PCI-behandling i Bodø, noe som utgjør 0,00045 % av Helse Nord-potten. For denne summen vil 160 000 mennesker i Nordland få et bedre tilbud enn de har i dag.

På spørsmål fra flere styremedlemmer som etterlyste risikoanalyse, spesielt for Finnmarksbefolkningen, og overslag på kostnad-nytte av et PCI-tilbud i Bodø, svarte Vorland at mangel på litteratur på livskvalitet etter hjertebehandling gjør dette vanskelig.
– Det er dessverre gjort veldig veldig få nasjonale og internasjonale studier på dette. Studiene har nesten utelukkende fokus på liv og død, og blir for snevre. Livskvalitet er en viktig faktor som må med om man skal finne ut hva som er god hjertebehandling.

Krevende sak

Under diskusjonen uttrykte flere av styremedlemmene bekymring for om PCI-behandling i Bodø vil resultere i et dårligere tilbud til hjertepasienter i Finnmark. Til det svarte Vorland at Helse Nord allerede har planer om å se på behovet for å styrke fagmiljøet på UNN, også for å sikre Finnmark. Rekruttering på UNN ble også trukket frem som bekymringsfullt. Det samme med den uttalte uviljen til å ville dele kunnskap, som er mye av grunnlaget for måten helsevesenet er organisert på i nord.

Lars Vorland tok bekymringene fra styret på alvor, og foreslo etter en pause i styremøtet at saken utsettes til styremøtet i desember. Administrasjonen vil der legge frem en bred risikoanalyse som spesielt tar for seg mulige konsekvenser for Finnmark og Helgeland ved oppstart av PCI-tilbud i Bodø. Helse Nord-administrasjonen vil også få på plass et regionalt fagråd i kardiologi som skal sikre dialog mellom fagmiljøene. De politiske miljøene skal også få bedre informasjon.

Da er det bare å vente på ny styrebehandling av PCI-saken i desember.

 

 

 

 

 

 

 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?