Oslo 20140522; Landsstyremøtet i «Den Norske Legeforening»; Soria Moria

Våren er fornyingens årstid

Da er våren som smått kommet til Nordland. Det er tid for fornying og vi kan så vidt skimte at enkelte trær har begynt å få nye blader. I naturen er fornying en prosess som går av seg selv, og som vi tar på som en selvfølge. Noe dør bort, andre ting blir større eller endrer form. Endring i vår egen verden er ikke like enkelt å få til, og kjennes ikke alltid like greit.

Vi har i lang tid stått i endringprosesser, og har mange endringer foran oss. Det gjelder i helsevesenet generelt, i legeforeningen og i lokalforeningene. Denne type omstilling vil være krevende, og det vil være forskjellige meninger om hvordan man best skal møte framtiden.

En liten organisasjon som vår egen lille lokalforening vil lettere kunne snu seg, være smidig og få til nødvendige endringer når behov og omgivelser tilsier det. Disse fordelene må utnyttes godt og brukes mest mulig funksjonelt.

Nordland legeforening har over flere år vokst mye og er i dag en robust organisasjon i legeforeningssammenheng. Vi har en stødig økonomi og styrer mot en god retning. De siste årene har vi hatt jevnlige helsepolitiske konferanser som har fått oppmerksomhet og deltakelse fra hele landet. Det er vi stolte av. Vi har likevel store utfordringer i tiden som kommer. Det er endringer i kursene som vi har hatt over år. Godkjenningen er flyttet fra legeforeningen til direktoratet som har andre prioriteringer, og det medfører endringer. Fremtiden vil bli flere digitale kurs, og det er vi i god gang med å forberede oss på. Det første nettkurset fra NLF er rullet ut og flere er på gang. Enkelte av grunnkursene er også i ferd med å bli delvis nettkurs, men også der er vi godt forberedte. Fremover vil dere se at det kommer mer og mer digitalisering fra NLF.

Vi håper at de fleste har fått med seg at Doktor i Nord har blitt digital og at det satses mer og mer på www.doktorinord.no, regelmessige nyhetsbrev og Facebook. Det gjør at redaksjonelt stoff og kursinformasjon når flest mulig mens den enda er ferskvare.

Hele vår organisasjon er i endring. Da jeg overtok som leder i NLF for snart fire år siden var vi primært helsepolitisk engasjert og jobbet med å fremme faget og sikkerheten for pasientene. Fokuset var på kurs, faglighet og politikk. Det var nesten ikke fokus på det klassiske fagforeningsarbeidet i styret. Arbeidet med legers rettigheter i arbeidslivet, både ift arbeidstid, muligheten til å gjøre en god jobb når man er på jobb, vaktbelastning og lønn er viktig for å sikre pasientene en uthvilt og god lege på jobb. Dette er nå løftet fram og har fått et helt annet fokus både i legeforeningen sentralt og i Nordland legeforening. Her har mange flotte tillitsvalgte gjort en viktig jobb og fått legers arbeidstidsvilkår på dagsordenen. I den sammenheng tenker jeg at det er rett av meg å gi meg som leder av Nordland legeforening og la andre som er mer skikket til denne type foreningsarbeid trå til. Så i vårens fornyings- og forbedringsånd trer jeg til side og håper gode kandidater foreslås til valgkomiteen.

Ha en god vår og en flott sommer.

Av Stian Holmvik, leder i Nordland Legeforening

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?