Samtrening og bedre opplæring

Finnmark Legeforening frykter at de nye kompetansekravene vil true stabiliteten av legetjenester i distrikt. De foreslår i stedet mer samtrening og bedre opplæring av legevaktsleger.Finnmark legeforening imøteser i sitt høringssvar behovet for en kvalitetsheving av legevaktstjenestene, men kan ikke se at forslagene til endring i forskriften vil bidra positivt. Tvert om rammes det totale primærhelsetjenestetilbudet … Fortsett å lese Samtrening og bedre opplæring