Tove Myrbakk holder diplom
Tove Myrbakk har fått Ellisif Wessels hederspris for stort/langvarig engasjement for helsetjenestene i distrikts-Norge. Foto: Helen Brandstrop, Nasjonalt sendter for distriktsmedisin.

Tove Myrbakk får minnepris for sitt distriktsengasjement

Tove Myrbakk, daglig leder i Nordland legeforening, har fått Ellisif Wessels minnepris for sin innsats og engasjement for helsevesenet i distriktet

– Tove Myrbakk har gjennom sitt personlige engasjement skapt faglige møteplasser med distriktsmedisinsk relevans, bygget nettverk og bidratt til distriktsvennlig helsepolitikk i 21 år, forteller Helen Brandstorp til Doktor i Nord.

– Uvurderlig innsats

Brandstorp er leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin som deler ut prisen. Hun påpeker at innsatsen har vært viktig.

– Denne innsatsen har hun gjort gjennom sin stilling i Nordland legeforening. Den er helt unik og av uvurderlig verdi for mange langt utenfor både Nordland og Nord-Norge.

– Helsepolitisk teft

En usedvanlig teft for hvilke helsepolitiske tema, sier Margit Steinholt

– Tove Myrbakk har en usedvanlig teft for hvilke helsepolitiske tema som er aktuelle. Hun kjenner landsdelen ut og inn, og derfor har hun gjennom mange år vært med og lagt tilrette for til faglige møter på tildels utradisjonelle steder. Vel fortjent pris, sier leder i Nordland legeforening, Margit Steinholt.

Dette er andre gang NSDM deler ut Ellisif Wessels hederspris til en ikke-lege for stort/langvarig engasjement for helsetjenestene i distrikts-Norge. Du kan lese hele begrunnelsen under.
Begrunnelse for Ellisif Wessel pris til Tove Myrbakk

Ellisif Wessels pris hedrer en ikke-lege for stort/langvarig engasjement for helsetjenestene i distrikts-Norge. Prisen skal bare deles ut i spesielle tilfeller. NSDM sin stab fremmer forslag på prisvinner for styringsgruppen, som gjør vedtaket. Prisen er et bilde og kr 20 000. Følgende kriterier legges til grunn:

  • Innsats utenom det vanlige for helsetjenester til befolkning i distriktene.
  • Inkluderende engasjement.
  • Formen kan inkludere tekst, tale, bilder og/eller andre uttrykk

Dette er andre gang NSDM deler ut denne hedersprisen. Den går til en person som gjennom sitt personlige engasjement skaper faglige møteplasser med distriktsmedisinsk relevans, bygger nettverk og bidrar til distriktsvennlig helsepolitikk. Denne innsatsen er helt unik og av uvurderlig verdi for mange.

Arbeidet skjer gjennom en lokalforening av Legeforeningen, men ingen lokalforening har en ansatt som gjør noe i nærheten av det prisvinneren gjør. Hun vil noe med det hun gjør.

Hennes innsats, samarbeidsevner og store, nasjonale nettverk har gjort at vi har fått kursrekker, konferanser og seminar på mange ulike steder i landsdelen. Det gjelder både de mer obligatoriske kursene og de dagsaktuelle konferansene.

De siste har vært tverrfaglige helsepolitiske samlinger, kurs i mediehåndtering, konferanse om barns oppvekstsvilkår og nå planlegges en stor konferanse om overbehandling.  

Også NSM har hatt nytte av å samarbeide med Tove Nybakk ved flere anledninger, både om arrangement og annet formidlingsarbeid. 

Som redaktør for Nordland legeforenings medlemsblad, Doktor i nord, har Tove Myrbakk siden oppstarten i 2001 formidlet små og store nyheter, portretter og inspirasjon – også gjennom oppskrifter på matretter. Bladet bidrar til samtale og samhold mellom leger i nord.

Etter omleggingen til et internettbasert blad, når dette magasinet langt utenfor medlemsmassen.

Tove omtales som en person som har en egen evne til komme opp med aktuelle tema. Hennes journalistbakgrunn kommer nok godt med.

Hun sies også å være et politisk menneske og har lagt til rette for at styrene i Nordlandlegeforening ikke sjelden er med på å sette dagsorden – og da gjerne med et distriktsperspektiv. Det at foreningen er en tydelig helsepolitisk aktør har gjort at enkelte styremedlemmer har vært med særdeles lenge.  

Men Tove er den virkelige klippen. I 21 år har hun vært på plass – mens mange tillitsvalgte kommer og går. Ikke minst hundrer på hundrer av allmennleger har sett Bodø, Lofoten, Salten, Helgeland og Røst samt mange andre perler i all slags vær. Det er ikke få av landets leger som har spist topp tørrfesk og utsøkt bacalao takket være av Tove.

Allikevel sier hun selv at hun liker seg best litt bak scenen.

Hun liker å få til ting sammen med og gjerne gjennom andre.

La oss derfor reise oss og sammen klappe Tove frem, slik at hun kan få et bevis på at vi er mange som setter stor pris på henne.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?