Steinar Hunskår på NKLM mener kravene for å gå legevakt ikke er strenge. De er nødvendige.

– Ikke strenge krav til å gå legevakt

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (NKLM) mener det beror på en misforståelse at en spesialist i anestesi med 1000 legevakter ikke er kvalifisert for legevakt. – Det er jo bare tull. Kravene til selvstendig legevakt er ikke strenge. 30 måneder klinisk tjeneste etter autorisasjon og enten 40 legevakter eller 1 år i allmennpraksis.

Kan ikke automatisk være kompetent

Departementet vurderte i 2015 at det ville være uforsvarlig om spesialister i indremedisin eller anestesi automatisk kunne være kompetente for legevakt/bakvakt.

– Det ville kunne bety at en lege fra EØS-området fikk overført sin spesialitet og dagen etter kunne ha sjølvstendig legevakt eller være bakvakt, som sine første oppdrag i Norge, sier Steinar Hunskår, professor og forsker på NKLM.

Følger opp tidsbruksundersøkelsen

NKLM og Helsedirektoratet er klar over at tidsbruksundersøkelsen ikke kan gi svar på alle spørsmål. Derfor følger de opp med en oppfølgende undersøkelse om forhold som samtidighetskonflikter, travelhet og arbeid som ikke blir gjort.

– Kunnskap om hvordan fastlegene bruker tiden, er av stor betydning for forståelse av deres arbeidshverdag og dermed for innbyggernes tilbud på allmennlegetjenester. Gjennom gode og representative data om fordeling av tidsbruk, håper vi å få viktige svar om fastlegenes arbeidssituasjon.

God svarprosent

– Det har vært en utfordring å nå alle fastlegene på epost, men vi har brukt alle de vanlig tilgjengelige kildene, blant annet Helfo der fastlegene sender sine regningskort. Likevel har vi i noen få tilfeller opplevd at undersøkelsen i første omgang ikke er mottatt eller er havnet i spam-filter. Vi vet nå at svarprosenten er god, og vi har ingen indikasjoner på at de få som eventuelt ikke har fått delta, representerer et skjevt utvalg. sier Hunskår til www.doktorinord.no

 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?