– Det er frustrerende å sitte med en pasient der jeg mener at han ikke kan jobbe, saksbehandler mener at han ikke kan jobbe, pasienten klarer ikke å jobbe, men saken går ikke gjennom. Pasienten kommer ikke ut i jobb igjen, han får bare mindre penger, sier fastlege Axel Lupton i Kirkenes.

Revisjon av samarbeidsrutiner ved lufttransport av psykisk syke fra legevakt til sykehus

Det utføres nå ett arbeid for å bedre rutinene ved transport av psykisk syke fra legevakt til sykehus. Samarbeidsorganet, som er etablert mellom kommende ambulanseflyoperatør Babcock Scandinavian AirAmbulance, helseforetakene og Luftambulansetjenesten HF, har tatt initiativ til at revisjonsarbeidet kommer i gang nå og blir ferdigstilt på nyåret.

Jeg har mottatt masse tilbakemeldinger fra fastleger i nord og om man skal si det generelt så er det to ting som går igjen. Ventetid på transport må ned og spesialisthelsetjenesten må ta mer ansvar under ventetida.

Dette arbeidet med revisjon av samarbeidsrutiner tar først og fremst utgangspunkt i at man må få ned ventetiden og få til en effektiv bruk av ledsagertjenester. Målet er at man ved å få ned ventetiden får pasienten til riktig avdeling til riktig tid. Det er jo ikke riktig at en pasient som er psykisk syk skal ligge å vente ett døgn på en legevakt eller medisinsk avdeling med fullt oppbud av uniformert politi. Det som er riktig er at pasienten transporteres dit han er henvist uten unødvendige forsinkelser.

Når det er sagt så vet vi hvor vi bor. Det er ikke til å komme unna at transport vil ta tid, uansett hvor mange ledsagere og piloter vi har. Det er derfor viktig at man lager lokale avtaler med fastsatte rutiner for hvordan en pasient skal håndteres om man forventer at det blir lang ventetid. Dette blir ikke en del av prosedyren, men må bli ett kontinuerlig arbeid etter at prosedyren er utarbeidet.

På nyåret vil prosedyren komme på høring og da er det viktig at dere gir tilbakemelding!

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?