Svein Steinert er prosjektleder for ALIS Nord. Målsetningen er at alle de 32 stillingene/hjemlene er besatt i løpet av høsten 2019. Prosjektet er åpent for at kommunene kan endre ALIS-avtale fra næring til fastlønn, eller fra fastlønn til næring, for å sikre rekruttering og stabilitet i legetjenesten.

Steinert tar over ALIS-nord

Tidligere fylkeslege i Troms, Svein Steinert er ansatt som prosjektleder i ALIS-nord. Han tar over etter Helen Brandstorp i NSDM som har utviklet prosjektet sammen med Arne Myrland i Bodø kommune. - Drømmejobb, sa Steinert til de som møtte fram på kick off i Tromsø 16. januar.

Steinert var med på utviklingen av fastlegeordningen på 90-tallet da han ledet forsøksprosjektet i Tromsø. Han skrev også en utredning om utdanningsstillinger på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2008, og har støttet utviklingen av både ALIS fra sin stilling som fylkeslege i Troms. Nå starter arbeidet med å matche de rette kommunene med unge ALIS-er i Nord-Norge.

Små kommuner med vikarstafetter er dårlig rustet for ALIS

Erfaringer fra ALIS-vest viser at supervisjon og god veiledning fra dag er en viktig suksessfaktor. Det betyr igjen at små nord-norske kommuner med vikarstafetter har et dårlig utgangspunkt for å rekruttere nye allmennleger i spesialistering. Veiledere kan nok ordnes interkommunalt, men den daglige supervisjonen krever at det er en erfaren allmennlege tilknyttet kommunen. Dette kan vise seg utfordrende for en del av kommunene som sårt kunne trengt tilskudd av stabile unge leger.

Prøver ut næringsdrift i nord

Til forskjell for ALIS-Vest vil en i Nord-Norge også prøve ut modeller for næringsdrift i tillegg til utdanningsstillinger med fast lønn. Uerfarne leger under spesialisering jobber ikke like effektivt som erfarne allmennleger. Veiledning og pålagte kurs tar også en del av arbeidstiden. Det skal utdanningsmodellen ta høyde for. Noen av legene som er med i prosjektet på Vestlandet har opplevd for høye forventninger i forhold til effektivitet og drift. Erfaringene derfra viser at ei pasientliste på 800 er passende for å klare å ta unna konsultasjoner og papirarbeid på en normal arbeidsdag.

32 nye ALIS-er i 24 kommuner

Det legges opp til at 6 deltakerkommuner deltar med cirka 8 nye fastleger fra hvert helseforetaksområde i Nord-Norge, noe som vil gi totalt 24 kommuner og 32 fastleger i nord.

Svein Steinert blir ansatt i Bodø kommune, som er prosjekteier, men har arbeidssted på fylkeshuset i Tromsø. Det jobbes nå med å få på plass nettsiden for ALIS-nord og kommuner som er interessert i en ALIS til høsten må være raskt ute med å forberede søknad og gjøre klart for å ta i mot.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?