Slaget er over, men krigen pågår

-Var det tilfeldig at de siste avgjørende timene av den den historiske streiken utspant seg ved medisinsk avdeling av Nordlandssykehuset i Bodø? Absolutt ikke, sier Hanne Kvarenes, eks-streikegeneral i Bodø.

Legene ved sykehuset i Bodø har hatt nærkontakt med noen av de styggeste barna av NPM og «Hard HR»: Snikinnføring av individuelle arbeidsplaner ved hjelp av konsulenter uten kjennskap til virksomheten, en personalpolitikk preget av manglende forståelse for sentrale arbeidstakerrettigheter  og en administrerende direktør som omtaler legenes ønske om kollektivt vernede arbeidsplaner som «ikke kostnadseffektive».

Kollegaene stilte derfor solidarisk opp som sjakkbrikker for sin fagforening, selv uten kunnskap om hvorfor brikkene ble flyttet som de gjorde. Det vitner om en imponerende lagånd og tillit!  Resultatet var en pinlig tydelig demonstrasjon av Spekters kyniske forsøk på å sabotere sentrale arbeidslivsrettigheter .

Vi kommer ut av streiken med økt stridslyst og styrket samhold i kampen mot maktforskyving  og forråing av arbeidslivet.

-En hjertens varm takk til den herlige streikegjengen og alle som har støttet og deltatt underveis!

Vi gir oss aldri!

Skrevet av Hanne Kvarenes som er eks-streikegeneral i Bodø.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?