Ingrid Linaker leder arbeidet med prosjekt ALIS NORD.

ALIS-NORD på beddingen

- Fastlegeordningen handler om mer enn lengder på lister. Det handler om å ha gode helsetjenester til alle, unge og eldre. I dag sliter både små og store nord-norske kommuner med å få tak i kvalifiserte leger, og det er stor grunn til bekymring.

– Stabile fastleger som kjenner sine pasienter og kommuner er en forutsetning for å få sikre alle innbyggere en god kommunehelsetjeneste.
Det mener Inger Linaker, nyvalgt leder i ei arbeidsgruppe som jobber for å få på plass et ALIS-NORD-prosjekt etter modell fra ALIS-VEST. Prosjektet på Vestlandet er kommet godt i gang, og har allerede rekruttert flere unge leger til utdanningsstillinger i Hordaland og Sogn- og Fjordane. Målsettingen er å få en godt strukturert spesialistutdanning for allmennleger i spesialisering, og sikre rekruttering til fastlegehjemlene og andre allmennmedisinske oppgaver i kommunene.

Sliter med rekruttering til bykommuner

Hele landet har i dag store problemer med å rekruttere fastleger. Det som tidligere var et problem for distriktskommuner, er i dag er stadig økende problem for større bykommuner.

Linaker er enhetsleder for helse, omsorg og barnevern i Bardu kommune. Inntil for et år siden hadde de god tilgang på fastleger til kommunen.   – Det har skjedd en radikal endring det siste året. I dag er tre av seks legestillinger ubesatt. Vi lyste ut stillingene allerede i vinter, med har ennå ikke lyktes med å få tak i kvalifiserte leger.

En fastlegeordning for fremtiden

Noe av årsaken tror hun er at fastlegeordningen er innrettet mot en kommunehelsetjeneste anno 2001. – Samhandlingsreformen har tilført til dels store og komplekse oppgaver til kommunene. Pasienter som vi i dag håndterer i kommunehelsetjenesten har mer komplekse utfordringer. Mange av disse var tidligere håndtert av sykehusene. Arbeidsmengden i fastlegeoppgavene har økt mye, samtidig som pasientlistene er like lange. Det tror jeg er en viktig årsak til at flere unge leger søker seg til sykehus og ikke til oss i kommunehelsetjenesten. Det synes jeg er leit. Vi må jobbe for å sikre en strømlinjeformet inngangsbillett til fastlegeyrket. Utdanningsstillinger vil være med på å sikre rekruttering, noe som igjen vil bidra til stabilisering.

Alle må ta ansvar

Linaker tror utfordringene er komplekse og at mange må ta ansvar om man skal komme i mål. – Nå må politikerne våkne opp og se hva som er i ferd med å skje. Om det hadde vært enkeltkommuner det var snakk om, hadde man ikke trengt å være så bekymret. Men nå er problemene spredd over hele landet og veldig mange er berørt.

Ei midlertidig arbeidsgruppe er på plass etter et idemyldringsmøte i initiert av Nasjonalt senter for Distriktsmedisin i midten av september. Fylkeslege i Troms Svein Steinert og fylkeslege i Finnmark Eivind Merok deltok på møtet. Begge uttrykte stor bekymring for den fremtidige utviklingen av fastlegeordningen.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?