Asylsøkere vant over staten i aldersstrid

Fem afghanske asylsøkere vant over staten når tingretten behandlet deres klage på aldersfastsetting.

Nordland legeforening vitnet

Nordland legeforening var stevnet som vitne for de unge asylsøkerne fordi vi klaget Barnesak AS til Råd for legeetikk.

Domsavsigelsen er viktig både for de fem guttene det gjelder, men også prinsipielt. Legeforeningen har advart mot den såkalte alderstesten siden 2010, og denne dommen er et gjennombrudd for rettssikkerheten til unge asylsøkere.  Videre rettsprosess blir mer enn spennende, sier styremedlem Margit Steinholt i Nordland legeforening.

I dommen står det:

«Retten mener at hans oppgitte alder må anses som korrekt. Utlendingsnemnda har dermed foretatt en uriktig vurdering av alderen hans».

Utlendingsnemnda har anket dommen.

– Prinsipiell sak

De medisinske aldersundersøkelsene UDI tilbyr i dag er omstridt. Ungdommenes advokat mener dette er en viktig prinsipiell sak.

– Dette er en ganske prinsipiell sak fordi det er en del betenkeligheter rundt disse aldersundersøkelser. Vi mener de er ugyldige.Så det at vi vinner frem er en stor glede. Jeg er veldig glad på vegne av ungdommene, sier han til NRK.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?