Frida Andræ, FTV og ansattrepresentant i styret på Nordlandssykehuset håper flere finner det nyttig og spennende å ta på seg tillitsverv i 2022.

Bli den nye tillitsvalgte

Når flasketuten peker på deg, ikke vær redd for å bli den nye tillitsvalgte. Uten tillitsvalgte stopper Legeforeningen. Og når det blir lov igjen - klem en tillitsvalgt.

Hva har legeforeningen gjort for deg? Det er et spørsmål som stilles fra tid til annen. Som lege har man lang utdannelse og ofte en travel hverdag. Man betaler en årskontingent på 10.000 kr til legeforeningen og forventningene er høye.

Kanskje tenker man på legeforeningen som noe i Oslo der foreningens president og et par andre topper sammen med en flokk jurister løser våre problemer. Man ønsker at legeforeningen skal ha en sterk stemme i media, vekke sympati i befolkningen, og sikre legene en bedre lønnsutvikling enn folk flest.

Viktig, men ikke automatisk ettertraktet

Og ja, Legeforeningen har en sentral organisasjon som er plassert i Oslo. Men det er faktisk bare en liten del av det som er vår forening. Det er med Legeforeningen som med Norge, det meste ligger utenfor Oslo. Det store arbeidet i det langstrakte landet vårt utføres hver dag av de tillitsvalgte i kommuner og på sykehusavdelinger. Her er de som kjenner sin arbeidsplass og vet hvor skoen trykker. Det at vervet som tillitsvalgt er viktig betyr ikke automatisk at det er ettertraktet. Og hvorfor skal man bli tillitsvalgt? Det kan jo nesten virke litt skummelt. Lover og avtaler kan synes ugjennomtrengelige, og så har man lite tid, og tenk om man kommer i konflikt med sjefen.

Krever tid og engasjement

Hva som til slutt motiverer noen å stille som tillitsvalgt vil selvsagt variere. Mange har nok sklidd inn på et bananskall da ingen av de andre ville eller kunne. Og kanskje i etterkant oppdaget at dette var mer spennende enn de trodde på forhånd. Men også at det krever både tid og engasjement. Avtaler og lover kan virke uoversiktelige. Men det vanligste er det vanligste også som tillitsvalgt, og etter en stund oppdager man at man faktisk kan svaret iblant uten å måtte slå opp eller spørre noen andre. For å komme dit er det lurt å gå på tillitsvalgtkurs som arrangeres av Legeforeningen. Det finns både vanlige fysiske kurs og digitale forelesninger.

Krav på å få avsatt nødvendig tid

Lite tid er ikke så enkelt å få gjort noe med, men man har krav på å få avsatt nødvendig tid for å utføre sine arbeidsoppgaver som tillitsvalgt. Her anbefales at man går i dialog med sin leder. Man har man også ekstra kursdager til tillitsvalgtkurs som ikke forbruker kursdager til spesialiseringskurser eller etterutdanning.

Når man som tillitsvalgt representerer medlemmene kan det være at man har et annet syn enn ledelsen, og det kan potensielt lede til konflikt. Hvor stor den risikoen er avhenger sterkt av de involverte partene og her er det en god start å skille på sak og person. Det finnes også tillitsvalgtkurs i konflikthåndtering.

Så når flasketuten peker på deg, ikke vær redd for å bli den nye tillitsvalgte. Uten tillitsvalgte stopper Legeforeningen. Og når det blir lov igjen- klem en tillitsvalgt!

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?