Nordisk kongress i allmennmedisin 2022 skal vise litt av fremtiden og mulighetene for medisinfaget og allmennlegene, teknologisk og innholdsmessig.

Nordisk kongress i allmennmedisin Stavanger 2022

Tittelen på kongressen er "On the edge" som assosierer både fremtiden og kanten av stupet. Rammen rundt kongressen vil være fremtidsperspektivet som allmennlege, bruken av moderne teknologi og kommunikasjonsverktøy – fordeler og farer. 

De nordiske kongressene i allmennmedisin blir arrangert annethvert år av de fem nordiske allmennlegeforeningene. Sist kongressen ble arrangert i Norge var i 2011 i Tromsø. I 2013, under kongressen i Tampere, Finland lanserte Svein Kjosavik og Olav Thorsen idéen å arrangere kongressen i 2021 i Stavanger, og denne ble presentert for Norsk forening for allmennmedisin (NFA) i 2016 og senere godkjent i styret for NFA. Arbeidet med å velge tidspunkt og kongresslokaler startet umiddelbart, i samarbeid med Region Stavanger. I 2017 ble Gyro valgt som PCO (professional congress organisation) og Stavanger konserthus utpekt som sted for mottakelse og avslutningsarrangement. Kongressen skal foregå i Stavanger Forum og Expo.   

Denne kongressen skal vise litt av fremtiden og mulighetene for medisinfaget og allmennlegene, teknologisk og innholdsmessig. Stavanger-regionen har fått et Helsevitenskapelig fakultet ved UiS som legger planer for et nytt medisinstudium i Stavanger. Et nytt sykehus på Ullandhaug skal åpne i 2023. Campus Ullandhaug har medisinske teknologi-bedrifter i toppklasse, og samarbeider med SUS og Lærdal Medical om simuleringstrening og nyvinninger innen kommunikasjon og utstyr. Tittelen på kongressen er On the edge, som assosierer både fremtiden og kanten av stupet. Rammen rundt kongressen vil være fremtidsperspektivet som allmennlege, bruken av moderne teknologi og kommunikasjonsverktøy – fordeler og farer. Mye av dette vil kunne presenteres av lokale utstillere. 

Hovedkomitéen består av følgende medlemmer: Olav Thorsen (leder), Svein Kjosavik, Geir Sverre Braut, Line C Christiansen, Anne Mathilde Hanstad, Stefán Hjørleifsson, Runar Johannessen, Svein Steinert, Hans Petter Torvik, Svein Skeie (SUS), Bjørg F Oftedal (UiS) og Ingvild Vatten Alsnes. I vitenskapelig komité sitter dessuten Gunnar Tschudi Bondevik (leder), Mette Brekke, Peder A. Halvorsen, Anette Fosse, Øystein Hetlevik, Bente Prytz Mjølstad, Ingvild Vatten Alsnes og Sabine Ruths.  

Åpningen vil foregå i Stavanger konserthus tirsdag den 21. juni og kongressen fortsetter onsdag og torsdag i Stavanger Forum. Det vil bli utstillinger av moderne teknologiske/elektroniske programmer og utstyr som kan være aktuelle for allmennleger, med fokus på vyer og scenarier for oss som jobber med pasienter. For at flest mulig norske, og spesielt unge leger skal ønske å delta vil det bli arrangert emnekurs med tellende kurstimer under kongressen.  

Det vil bli lagt stor vekt på at det kulturelle og sosiale programmet blir spennende, og at kongressen i 2022 blir «The best Nordic Congress – ever»!

Nordisk kongress arrangeres i Stavanger 21. til 23. juni 2022. Mer informasjon og påmelding her.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?