Anne-Karin Rime og styret i Overlegeforeningen møtte nylig tillitsvalgte i Mosjøen der hun var i turnus i 1997 til 1998.

Det stormer i nord ….

Da jeg overtok som leder i Overlegeforeningen ville jeg igjen se mer mot nord. Vi er et langstrakt land med ulike utfordringer, hvor vi enn måtte velge å bo og leve våre liv, og Nord-Norge er en spesiell del av landet vårt.

Selv var jeg i turnus i Mosjøen i 1997-98, og fikk beskjed om at fylkestinget sannsynligvis kom til å legge ned akuttmottaket. Om det skjedde ville jeg ikke få godkjent turnustjenesten. Nå 23 år senere, vet vi at jeg fikk godkjent turnus og Mosjøen har hatt sitt akuttmottak….til nå. For hva skjer nå?

Mye følelser og harde kamper

Det er med stor interesse jeg har fulgt med på Helgeland sine utfordringer de siste månedene. Det er mye følelser og harde kamper. Alle har selvfølgelig rett til å kjempe for sin egen arbeidsplass og sitt eget sykehus. For et lokalsamfunn er det utrolig viktig å vite at de har et sykehus i nærheten som kan hjelpe befolkningen når de trenger det. Fakkeltog og bunadsgeriljaer dukker opp når det er snakk om nedskjæringer og flytting av funksjoner. Det viser hvor mye dette betyr for befolkningen.

Ut ifra det jeg har fått vite, så har de fleste legene ønsket ett sykehus på Helgeland for å utvikle sterke fagmiljø. Naturlig nok er det uenighet om plasseringen.

I slike situasjoner hvor «fag» står mot den enkeltes ansatte bo og arbeidssted blir det harde ord mot hverandre og omkostningene blir store for alle parter.

Fredag 10/1 fikk våre kollegaer i Sandnessjøen en overraskende og sjokkerende beskjed fra direktøren ved sykehuset. De hadde sett på Kreftforeningens tall for 100 dagers overlevelse, og Sandnessjøen sykehus kom så dårlig ut at de bestemte seg for å stoppe kreftkirurgien kl 14.00 den fredagen. Tallene hadde vært kjent siden september. Avdelingen hadde allerede tatt tak i kvalitetsarbeid rundt dette, og alle ansatte ble dypt berørt over det de opplevde. Heldigvis har de hatt mange gode støttespillere og etter kun en uke ble kreftkirurgien gjenopptatt. Det er utrolig flotte kollegaer som jobber i Sandnessjøen og ved Helgelandsykehuset. De tar pasientsikkerheten på største alvor. Det lover godt for pasientene på Helgeland uansett hvordan lokaliseringsdebatten vil ende.

Vil teknologi løse plassbehov?

Lenger nord er det spesielt tre saker som har engasjert medier, befolkningen og legene: Kirkenes sykehus, luftambulansen og Finnmarksykehuset.

Kirkenes sykehus er bygd for lite, og ikke ferdigstilt. At sykehusene bygges for små gjelder hele landet. Det settes enorm tillit til at teknologi skal løse plassbehov og behovet eldre fremover vil ha for helsetjenester. I beste fall tar de ut gevinsten altfor tidlig. I verste fall bygger vi ned vår offentlige helsetjeneste mer enn vi ønsker. Det er viktig at vi leger er med i de prosesser vi blir invitert inn i og argumenterer for det vi mener er faglig best og til nytte for både pasienter og ansatte. Har ikke ansatte gode arbeidsforhold blir det vanskeligere å levere god pasientbehandling. At overleger som går vakter i flere døgn skal ha et rom med seng å hvile når de har anledning bør være en selvfølge.

Luftambulansen skal utredes

I debatten om luftambulansen og levering av tjenester har det vært stor medieinteresse det siste året. I 2019 skiftet man leverandør av flytjenestene etter anbudsrunde. Det politiske spørsmålet har vært om en slik viktig del av spesialisthelsetjenesten skal være på anbud eller om den bør drives av det offentlige. Det ble anbefalt i NOU om Akuttberedskap i 2015 at en offentlig «insourcing» bør utredes. Regjeringen satte ned en ekspertgruppe høsten 2019 som vil se på fordeler og ulemper med ulike driftsmodeller. Legeforeningen har kommet med foreløpige innspill til utvalget og ekspertutvalgets rapport vil når den kommer ved årsskiftet 2020/21 komme på bred høring i legeforeningen før vi konkluderer med hva vi tror er best for pasientene og tjenesten.

Sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

Den tredje politiske saken i nord er sammenslåingen av Finnmarksykehuset med UNN. Det kom overraskende på alle når Granavollerklæringen sa at de skulle slås sammen. Høie var raskt ute og sa det skulle utredes. Venstre, ved Grimstad, sa det var bestemt at foretakene skulle slås sammen, uansett hva utredningen viste. Nå er utredningen utført, og både den og styret i Helse Nord anbefaler at de ikke skal slås sammen. Hva Høie nå mener gjenstår og se.

Norge er et langstrakt land med ulike utfordringer. Vi som leger skal stå sammen og jobbe for at det kan leveres en god og likeverdig helsetjeneste til hele befolkningen. Vi trenger da engasjerte og dyktige leger som har gode arbeidsvilkår slik at de kan yte best mulig pasientbehandling i alle situasjoner.

Takk til alle tillitsvalgte og leger i nord som står i stormen for en god offentlig helsetjeneste for alle.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?