Tom Ole Øren. Foto: Tove Myrbakk

En fastlegeordning for fremtiden

Vil nye testmuligheter og apper kunne supplere den tradisjonelle legekonsultasjonen? Blir det mer overdiagnostikk og feildiagnostikk? Blir det fritt frem for kommersielle interesser? - Det er viktig at vi allmennleger melder oss på debatten og bidrar til en god fastlegeordning for fremtiden, mener leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren.

Øren hadde foredrag på IA-konferansen i Bodø i mars og mener fastlegeordningen er under press. Han tror arbeidet med rekrutteringsstillinger må forseres for å møte behovene til unge allmennleger.

– For befolkningen og for de fleste allmennleger er ordningen bra, men fremover må den evalueres nøye og vi må få inn mer fleksibilitet. Den siste tiden har jeg fått bekymringsmeldinger fra kollegaer i sentrale strøk som ikke får søkere til stillinger. Dette må vi ta på alvor. I Allmennlegeforeningen må rekruttering til allmennmedisin komme enda høyere på prioriteringslista.

Fremmedgjort ift fastlegeordningen

Allmennleger i nord kjenner seg ofte fremmedgjort når fastlegeordningen presenteres i all sin prakt, og det skjønner Tom Ole Øren godt.

– Jeg tror det er veldig stor forskjellig i hvordan allmennleger opplever fastlegeordningen, og vi sentralt får stadig kjeft for å snakke for ensidig om fastlegeordningen som næringsdrift. Men fremdeles er det sånn at bare 5 prosent av fastlegene er på fastlønn. De aller, aller fleste har næringsdrift og trives med det.

Allmennlegeforeningen jobber med å få bort silotenkningen i kommunehelsetjenesten og bedre samarbeidet med spesialisthelsetjenesten.

– Vi tror at fastlegene må bli mer aktivt med på systemnivå i kommunene. De som har interesse for ledelse kan ha det som bistilling på lik linje med andre kommunale oppgaver. I tillegg må vi få på plass bedre ledelse på de største kontorene. For øyeblikket har vi en diskusjon med samfunnsmedisinerne om kommuneoverlegene rolle som bindeledd mellom fastlegene og kommunen. Noen steder fungerer dette godt, andre steder ikke i det hele tatt.

Sykehusorientert utdanning

Halvpartene av legene i Norge utdannes nå i utlandet.

– Utdanningen her til lands er fremdeles veldig sykehusorientert, men i utlandet har de nesten ikke noe om allmennmedisin, i Ungarn ingenting. Legeforeningen jobber for å få flere leger utdannet i Norge.

Når det gjelder fremtidens fastlegerolle tror Øren at det er viktig å diskutere den fortløpende.

– Nye oppgaver, samhandling, forslag om primærhelseteam, ny teknologi og en endret pasientrolle vil alle være med på å påvirke fastlegerollen fremover. Og vi må melde oss på i debatten nå om vi skal kunne påvirke den.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?