Eirik Newth.
Eirik Newth. Foto: Tove Myrbakk

På vei mot robot- og eldrebølgen

Flere hundre kommuner i Norge er på vei inn i en demografisk dødsspiral. - Kanskje vil de ikke klare med sine offentlige forpliktelser i fremtiden. Autonome systemer bør fases ut først i distriktene, der krisen blir størst.

Det mener Eirik Newth som forsker på fremtiden. I mars var han innleder på konferansen «Et arbeidsliv i endring» som Nordland Legeforening arrangerte sammen med IA-rådet i Nordland.

– For å sikre en god kommunal omsorgsevne er det essensielt å ha god balanse mellom unge og eldre innbyggere. De største byene klarer seg bra i dag med stor tilflyt av mange unge, men til og med byer som Bodø sliter.

Newth har lite tro på at panisk sammenslåing av kommuner vil ha effekt.

– Utviklingen er lite påvirkelig av politikk. Arbeidsplasser kan flyttes ut av Oslo, men effekten for distriktene forblir liten. De unge innovative flytter til sentrale strøk. Det har de alltid gjort, og det vil de alltid gjøre.

I følge Newth har mange mindre tettsteder allerede japanske tilstander med få unge arbeidstakere, kombinert med stadig aldrende befolkning.

– For å klare sine offentlige forpliktelser må myndighetene legge til rette for utstrakt bruk av ny teknologi. Autonome systemer kan bli et viktig supplement i helse- og omsorgssektoren i distriktene. Belastningen på helsesystemene med eldrebølgen, og kanskje også antibiotikakrisen, gjør at det offentlige helsevesenet kommer til å trenge all den hjelp de kan få av ny teknologi. Jeg snakker ikke om privatisering, men det er mye å hente i å samarbeid med private som bruker kunstig intelligens for mer effektiv diagnostisering og testing.

Newth tror offentlig sektor over hele landet blir sterkt berørt av oljeskiftet i årene som kommer, noe han politikerne ikke har tatt inn over seg ennå. – Fremover må gjøres det stadig mer med mindre ressurser, ikke bare pr innbygger, men i absolutte tall. Om vi er heldige får vi svenske tilstander her til lands, men da må vi lære av deres evne til å være innovative. De store regionale sentrene må få et langt mer sammensatt næringsliv enn i dag, og bli mindre maritimt orientert. Vekstnæringer som bioteknologi, energiteknologi og ikke minst helse må det satses mer på, mener Eirik Newth som er forundret over at regjeringens perspektivmelding nesten ikke omhandler helse.

Her ser du hele foredraget til Eirik Newth:

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?