– Å legge det store akuttsykehuset så langt vekk fra midten av regionen vil med et pennestrøk forvandle hele Sør-Helgeland til et grisgrendt strøk hvor kun de aller mest spesielt interesserte vågehalser tør bosette seg, mener Vega-lege Sinne Marken.

En øy-leges betraktninger

Ved å legge det store akuttsykehuset til et geografisk ytterpunkt, i en så stor og befolkningsmessig spredt region som Helgeland, vil man få en meget ulik fordeling av helsetjenestene. 

Her på Helgeland er det stort sett en ting som opptar oss alle nå for tiden, uansett om man bor nord eller sør i regionen. Det nye planlagte akuttsykehuset og lokaliseringen av det i særdeleshet.

I skrivende stund sitter jeg i «dragsuget» etter ressursgruppens endelige rapport. Ennå en gang ble teppet dratt vekk under føttene mine, men denne gangen var jeg litt mere forberedt enn sist, og jeg rakk akkurat å klamre meg fast i et lite halmstrå. Dette er ressursgruppens konklusjon. At et stort akuttsykehus på Helgeland skal ligge helt nord på Helgeland, bak en fjellkjede. På Mo. Dette primært fordi man da antar det blir lettest å rekruttere personell. Til sykehuset. Og til sykehuspersonellets ektefeller.

Bedre helsetjenester for alle?

Men hva var det det hele startet med da ? Var det ikke noe med bedre helsetjenester til alle på Helgeland eller husker jeg helt feil ? Det er så lenge siden at dette ble sagt og at dette var i fokus at jeg nesten helt har glemt av det.

For to dager siden falt min 6 årige datter ned fra høyloftet over hestestallen hjemme, ca 3,5 meter. Hun falt rett foran øynene mine, og det så ikke noe fint ut. Hun traff en halvvegg på veien og ble kastet rundt i luften som en filledokke før hun landet på bakken. Hun skrek og klaget over smerter i hoften.

,Ambulansen kom rask frem, og etter en tur først med ambulanse, deretter ambulansebåt i dårlig vær, så ny ambulanse, var vi fremme på Sandnessjøen sykehus ca 2 timer etter ulykken skjedde. Dette er usedvanlig fort, og skyldes bl.a. at legen på vakt allerede var hos oss, og at båten ikke var ute på annet oppdrag. Et helt team sto klar til å ta imot oss på intensiv, og alt var veldig trygt og profesjonelt.

Halvannen time utgjør stor forskjell

Min datter hadde utviklet to ulike pupillstørrelser på dette tidspunktet, og var blitt lysfølsom på turen inn i ambulansen, men var våken og klar. Første røntgen av bekkenet gav mistanke om brudd og datteren min måtte derfor i CT som heldigvis viste at det ingen skade var, hverken i hodet eller i bekkenet. Hun hadde til alt hell klart fallet uten større skader enn noen blåflekker og et sår i leppen. Nå i etterkant ser jeg henne stadig for meg der hun flyr gjennom luften og klasker inn i ting på veien ned. Det er faktisk et under at det gikk bra. Og veldig heldig er vi, at vi har et lokalt sykehus med et godt team som sto klar i tilfelle hun faktisk hadde hatt brudd i bekkenet, blødde og måtte stabiliseres, og ha blodoverføring. Eller hadde en reell hodeskade som hun måtte transporteres videre til Tromsø med. Heldige at ikke vårt akuttsykehus ligger på Mo eller et annet sted som er 1,5 time lengre å kjøre til…

1,5 time utgjør en ganske stor forskjell for oss som bor lengst unna og som i forveien har lang vei til sykehus. Å snakke om «golden hour» for oss er som oftest langt utenfor rekkevidde, særlig på vintertid hvor regulariteten på helikopteret er redusert. Blir akuttsykehuset ennå lengre unna enn det er nå, blir det mere snakk om «golden day»….

Store ringvirkninger for primærhelsetjenesten

Bedre helsetjenester til alle på Helgeland. Helsetjenester er ikke bare sykehustjenester og ambulanser. 90 prosent av alle helsetjenester ytes i primærhelsetjenesten hos fastlege, på sykehjem, i hjemmetjenester osv. Plasseringen av et stort akuttsykehus vil ha store ringvirkninger på de primære helsetjenestene. Det har mye å si for pasientene og de pårørende om de har 1 eller 6 timer å reise for å komme på sykehuset, og det har mye å si for om den unge legen velger å bosette seg i distriktet, om han får sine akutte pasienter på sykehus i løpet av 1 time eller 4.

At fastlegeordningen er i kne er en kjensgjerning som alle må ta inn over seg, og som man også må ha med i betraktningene når man plasserer et nytt stort akuttsykehus på Helgeland.  Å stå som ung nyutdannet lege, nettopp ferdig med turnus, og skal velge mellom å flytte til en øy langt ute i havet hvor man går alene på vakt og det er 4 timers reisevei til sykehus for akutte pasienter, eller velge en kommune nær akuttsykehuset, så tror jeg mange vil velge det siste. Det er ikke bare for pasienten det er en stor utrygghet å vite at sykehuset er så langt unna, det er det også for den ansvarlige legen.

Skadestuer i DMS-er kan fort bli pasientfeller

Ressursgruppen sier at den lange avstanden til sykehus veies opp av en styrket prehospital tjeneste. Men hvor har de det fra, hvordan kan de bestemme det, og hvor skal de midlene komme fra? Jeg er veldig redd for at slike «skadestuer» i DMSer, uten kirurgisk kompetanse, vil bli pasientfeller. Jeg skjønner at ressursgruppen har tanker om å styrke ambulansetjenesten gjennom å få flere og mere værbestandige helikoptere, flere ambulansestasjoner osv, selv om dette ikke har vært prioritert i Helgelandssykehusets ambulanseplaner fram til nå.

Men primærhelsetjenesten har helseforetakene jo ingen styringsrett over, selv om det til tider virker slik… Fastlegene tar over mer og mer fra sykehusene uten at det følger med ekstra midler, og hvis ansvaret for alt det akutte nå også til dels skal tillegges fastlegene, så tror jeg det ser ganske mørkt ut for å ansette flere leger i primærhelsetjenesten. Særlig med de nye skjerpede krav som er kommet i år med at alle må ha norsk turnus for å bli ansatt i allmennlegestilling og alle må være under utdanning til spesialist i allmennmedisin hvis man da ikke allerede er spesialist.

Sør-Helgeland blir grisgrendt strøk for våghalser

Å legge det store akuttsykehuset så langt vekk fra midten av regionen vil med et pennestrøk forvandle hele Sør-Helgeland til et grisgrendt strøk hvor kun de aller mest spesielt interesserte vågehalser tør bosette seg, satse sin bedrift og livet selv. Vi snakker om en stor region, både geografisk og befolkningsmessig, som vil avfolkes over tid. Skoler og bedrifter vil bli nedlagt, nybygging vil stoppe og fraflytting vil begynne med en gang en slik plassering er bestemt.

Best mulig helsetjenester til alle ? Nei, ikke for dem som bor på Sør-Helgeland.  Ikke for dem som bor på ytre Helgeland heller. Og ikke for dem som bor innerst i Hattfjelldal eller Grane. For ikke å nevne Bindal.… Ved å legge det store akuttsykehuset til et geografisk ytterpunkt, i en så stor og befolkningsmessig spredt region, vil man få en meget ulik fordeling av helsetjenestene. En todelt helsetjeneste. En helsetjeneste for dem som kommer seg til sykehus, og dem som ikke gjør det.

Av Sinne Simony Marken, kommuneoverlege og helsesjef i Vega kommune

Del gjerne!

4 kommentarer til “En øy-leges betraktninger

 • Vigleik Haga

  Et innlegg som styrker ønsket om to akuttsykehus på Helgeland, slik Rana kommune har gått inn for under hele prosessen. Regionen trenger ett akuttsykehus på kysten, i Sandnessjøen, og ett i det befolkningsmessige og industrielle tyngdepunktet, Rana.

 • William Jørgen Koren

  Sinnsyk regjering som legger ned sykehus på denne måten. Distriktsfiendtlig

 • Roald Pedersen

  Heilt riktig fremstilling av situasjonen, som kommer til å få uante konsekvenser for pasienter
  ,da spesielt på Sør Helgeland å indre Helgeland..Fremstilling til ressursgruppe , er så fjernt fra pasienten , når i tillegg Mo i Rana har et usedvanlig dårlig tilbud , når det gjelder flytilbud retning Brønnøysund Sandesjøen og Mosjøen. Pasienter må reise i forkant av operasjon å overnatte hvis det skal fungere i dag.
  Tia på Mo i Rana er så kort,at å bruke helsebuss
  til transport tur/retur ,bi veldig lite effektiv løsning. Det forbauser meg stort at ikke dette er et poeng i denne vurderingen. Skulle gruppa få gjennomslag for Mo i Rana, er det begynnelsen på utflytting, fra sør . Tanker i tia fremover bi da flytter folk til Mo , eller bi frustrasjon for stor til å gjøre noe med det valget.
  Da finnes da masse kompetanse på Sandesjøen sykehus og Mosjøen sykehus , som begge er i under Helgelandforetaket. Disse menneskene må
  pr dags dato , føle seg lite ivaretatt med tanke på menneskeverdet…Ha ein fin 1 mai på hele Helgeland

 • Vigleik Haga

  Helgeland trenger to akuttsykehus. Ett på kysten, selvsagt basert på eksisterende bygg i Sandnessjøen, og ett i det befolkningsmessige og industrielle tyngdepunktet Rana – hvor det også er gode eksisterende bygg å basere videre utvikling på.

 • Legg igjen en kommentar!

  Les mer?