Et engasjert panel møtte en engasjert gjeng på Stokmarknes. Fra v. Truls Vasvik, Robert Hammer, Christian Torset, Christian Grimsgaard og Geir Tollåli. Ingebjørn Bleidvin ledet møtet.

Flere generalister og høyere lønn i nord

Engasjementet var stort både i panel og sal da bærekraftprosjektet i Helse Nord ble debattert 23. januar på Stokmarknes. Alle var enige om at det å få generalistene tilbake i spesialisthelsetjenesten er viktig for å sikre lokalsykehusene. Lønn som rekrutteringstiltak er viktig, men muligheter til faglig utvikling og gode arbeidsvilkår er høyt verdsatt som stabiliserende tiltak. Og HR-avdelingene fikk mye kjeft.

Forutsetningene for debattmøtet endret seg en god del med sykehustalen da ministeren fredet akutt- og fødetilbudet i Lofoten og Narvik, men fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord understreker at problemstillingene og utfordringene med økonomi og bemanning er de samme.
– Hva skal vi gjøre for å rekruttere de nye legene som kommer ut fra medisinerutdanningen, og hvordan skal vi stimulere dem til å bli i nord? Vår region står for 40 prosent av all innleid arbeidskraft i Norge. Fremover må denne andelen reduseres kraftig og dyre vaktlinjer med lav aktivitet må tas ned for så spare personell.
Mer oppgavedeling og samhandling
Truls Vasvik fra helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har besøkt alle sykehus i Nord-Norge de siste månedene. Han er kritisk til deler av helseforetaksmodellen, men savner forslag på alternativer som er bedre.
– Knapphet på helsepersonell gjelder overalt i verden. I Norge sliter Nord-Norge mest nå, men utfordringene vil spre seg til resten av landet. Ny finansieringsordning gir helseforetakene en økonomisk bedring, men fremover må vi gjøre noe med oppgavedeling på tvers og på de enkelte avdelingene. Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten må til for å få mer ut av de knappe ressursene vi har. De 200 millionene i rekrutteringstilskudd som Helse Nord har fått må brukes smart.
HR ødelegger for kommunikasjon
Fra salen ble det antydet at heiskort kanskje ikke er det smarteste rekrutteringstiltaket for å få flere leger til sykehus i nord. Lønn er viktig, men minst like viktig er tid til faglig utvikling og gode arbeidsvilkår. HR-avdelingene fikk så hatten passer fra mange. De hindrer kommunikasjon i et stadig økende glavalag av mellomledere, og lever sitt eget liv. Det var derfor stor enighet om at rekrutteringsmidlene ikke bør håndteres av HR-avdelingene.
– La oss få ansette egne folk ute på lokalsykehusene. Undersøkelser vi har gjort viser at der vi sliter mest ift rekruttering er der vi ikke har stedlig ledelse. Potensielle nyrekrutteringer forsvinner når ansettelser håndteres av andre. Gi oss lokale HR-ansatte som er nært og ser hva som trengs, og gjerne mer stedlig ledelse, sa Robert Hammer, overlege på Lofoten sykehus. Han trakk frem reise- og kursstopp som særdeles lite rekrutterende.
Bærekraftprosjektet og diskusjon om sykehusstruktur har vært utmattende for mange, ikke bare for Helgeland. Forutsigbarhet fremover blir viktig. Fra salen kom det forslag om å rive av plasteret og få ro. Det å ikke vite hva som skjer med arbeidsplassen fremover er frustrerende.
– På Østlandet kan man lett gjøre store forandringer på jobbsted uten å flytte hele familien. Det må vi i nord gjøre. Da blir det å bytte jobb svært krevende, sa en av legene på sykehuset på Stokmarknes.
Store investeringer gir underskudd
Christian Grimsgaard fra Overlegeforeningen mener Helse Nord i utgangspunktet har hatt stabil økonomi lenge, men at de store investeringene i nybygg de siste årene slår hardt inn nå.
– Løsningene som ledelsen i Helse Nord har pekt ut er bekymringsfull, og kan fort bli en mal for resten av landet. Nå ble det jo ikke nedlegging av akutt- og fødetilbud, men det er viktig å sikre at spesialisthelsetjenesten fremstår som en attraktiv arbeidsplass om man skal rekruttere. Det er ikke urimelig å tenke at legelønninger i nord skal være høyere enn i resten av landet når rekrutteringsutfordringene er så store som de er.
Christian Torset er vesteråling og fylkestingspolitiker for SV. Han mener helseforetaksmodellen med sitt økonomiske fokus er på kollisjonskurs med normene og verdiene til helsepersonell, og at HELFO ribber det offentlige helsevesenet.  
– Med lav grunnbemanning jager man folk bort fra det offentlige og inn i det private helsevesenet. De private kommer inn og tar de lukrative enkle tilfellene. De vanskelige må det offentlige ta seg av.
Leder i Nordland Legeforening Benjamin Storm etterlyste et trivsels- og tillitsreform i spesialisthelsetjenesten. Vasvik sier regjeringen er på gang her.

Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen Truls Vasvik har bedt om innspill fra dere. Send gode innspill til [email protected]

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?