Konstituert administrerende direktør i Helse Nord Marit Lind møtte pressen i dag for å gi informasjon om utfordringene regionen står overfor.

Må ha en struktur som lar seg bemanne 

Helse Nord inviterte til pressetreff i dag før innstilling til styresaken om funksjons- og oppgavedeling sendes i morgen. - Vi har ikke sett på konkrete strukturendringer til nå, men det som er helt klart er at den måten vi drifter på i dag ikke lar seg gjennomføre fremover.  

Konstituert administrerende direktør Marit Lind møtte den regionale pressen for å gi mer utfyllende informasjon om kompleksiteten og utfordringene det nord-norske helsevesenet står i, og vil møte enda sterkere fremover. 
– Den økonomisk situasjonen er svært alvorlig i hele regionen. Helse Nord har også stor mangel på fagfolk. Vi må ta inn over oss at det ikke er mulig å rekruttere oss ut av situasjonen vi står i. Vår helseregion har en struktur der bemanningen er smurt tynt ut over et stort geografisk område.  

Innenfor legespesialitetene er det stor mangel på generell kirurgi, indremedisin, radiologi, anestesi, psykiatri, fysikalsk medisin/rehab og geriateri. 

– Spesialiseringen har brakt mye bra med seg. Samtidig gir dette et økende behov for flere fagfolk. Spisskompetanse krever mer tverrfaglighet i pasientbehandlingen og gir større vaktbelastning. Det kan noen steder bety at man må ha to eller tre indremedisinere på vakt.  

Alle helseforetakene i regionen mangler røntgenleger. Det er stor gynekologmangel på Helgeland. Helse Nord står for 40 prosent av all innleie til spesialisthelsetjenesten.  

– Vi betaler dyrt for de vikarene vi har inne. Et eksempel er at ekstrakostnadene til innleie av en anestesilege er 283 000 ift vanlige lønnskostnader.  

Etter at UiT fikk 30 flere studieplasser er det i dag 182 studieplasser på medisinerutdanningen i Tromsø, noe Lind mener er bra for lokal rekruttering, men som også gir noen utfordringer. 

– Hovedtrykket er på UNN gjennom praksisen studentene skal ha under studietiden. Den desentraliserte utdanningen skal utvides, men vil ikke løse de utfordringene vi står overfor med å sikre en kvalitetsmessig god utdanning.  

Lind vil ikke si noe om hvordan funksjons- og oppgavefordelingen vil slå ut for Helgeland og andre regioner med lokalsykehus, men la vekt på at halvparten av akuttinnleggelsene på lokalsykehus medfører opphold i Bodø og Tromsø. Hun var også klar på at det ikke blir bygging av nytt Helgelandssykehus før økonomien i Helse Nord RHF er under kontroll. Det kan synes å være en god stund til. Følg med på Helse Nord i morgen når styresaken legges fram. Samme dag kommer det også en kronikk av Lind som vil si noe om hvordan administrasjonen tenker om funksjons- og oppgavedeling. Styret i Helse Nord RHF skal behandle saken i møte 23. februar.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?