Forslaget til statsbudsjett 2018 er klart

Regjeringen la i dag fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Blant annet setter de av penger for å komme i gang med primærhelseteam.

Dette er de andre forslagene innenfor helse:

  • Legge til rette for en vekst i pasientbehandlingen ved sykehusene på om lag to prosent.
  • Gi investeringslån til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal, modernisering av sykehuset i Haugesund og nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet.
  • Legge til rette for investeringstilskudd til 1 800 heldøgns omsorgsplasser.
  • Starte et forsøk med primærhelseteam i 2018. Teamet vil bestå av fastlege, sykepleier og helsesekretær. Målet er å sørge for mer tilgjengelige og bedre koordinerte tjenester for pasienten.
  • Innføre et nasjonalt program for screening av tarmkreft, som skal være på plass i 2019.

I tillegg er det foreslått 40 millioner kroner til bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet.

Du finner mer informasjon om forslaget i Helse- og omsorgsdepartementet proposisjon.

Kommentarer/reaksjoner? Legg inn en kommentar, eller ta kontakt med oss på nett [a] nordland-legeforening.no 

 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?