Primærhelseteam er ikke løsningen, mener fastlege

Bodø-fastlege Mari Kristin Johansen er skuffet over at fastlegene ikke er nevnt i statsbudsjettet. 

Foto av lege Mari Kristin Johansen
Fastlege Mari Kristin Johansen

– Jeg har ikke fått lest statsbudsjettet så detaljert, men ser at fastlegeordningen ikke er nevnt. 50 millioner er foreslått til primærhelseteam, og det er det, sier Mari Kristin Johansen, fastlege ved Havna Legesenter.

Krever at man ser på fastlegeordningen

Det har vært mye diskusjon om fastlegeordningen, blant annet gjennom VGs artikkelserie om en ordning som sliter med rekrutteringen. Johansen hadde derfor forventet å se tiltak i statsbudsjettet.

Johansen mener det er på tide at fastlegeordningen styrkes gjennom økte bevilgninger. Hun nevner KrFs forslag en evaluering av fastlegeordningen, men savner å faktisk se det i statsbudsjettet.

– Situasjonen for fastlegeordningen er at man både har store rekrutteringsvansker, og problemer med å beholde de som er der.

Hun viser til Trønderopprøret, som konkrete eksempler på hva kolleger foreslår.

– Jeg har fulgt trønderopprøret. De har konstruktive forslag når det gjelder både driftsstilskudd og øvrige betingelser, blant annet et forslag på å redusere listestørrelsen.

Hun viser til at fastlegeordningen koster 3,6% av helseutgiftene i Norge, men tar hånd om 90% av folks helseplager.

– Vi trenger mer tid til hver enkelt pasient!

– Primærhelseteam er ikke løsningen

– Jeg mener 50 millioner til primærhelseteam er bortkastede penger. I Bodø har vi hatt sykepleiere på legekontor i mange år. Vi har i dag diabetessykepleier på Havna legesenter, og vi ser at pasientene får bedre helsehjelp. Men det fører ikke til mindre arbeid for fastlegen.

Johansen tror ikke primærhelseteam løser fastlegenes utfordring.

– Med et primærhelseteam, står man i fare for å pulverisere ansvaret. Og det blir like mye arbeid for fastlegen, avslutter Johansen.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?