Hedda Soløy Nilsen er ny leder i NLF. Foto: Tove Myrbakk

Hedda Soløy Nilsen ny leder i Nordland

Som foretakstillitsvalgt på Nordlandssykehuset erfarte Hedda Soløy- Nilsen at kvalitet og pasientsikkerhet henger nøye sammen med gode og trygge arbeidsforhold. Nå skal hun lede Nordland Legeforening frem til våren.

Valgkomiteen i Nordland Legeforening møtte travle medlemmer da de skulle finne ny leder i NLF i år. Mange vurderte det og hadde lyst, men fant at travle tider gjorde det vanskelig å påta seg vervet akkurat nå. Så også Hedda Soløy- Nilsen som, i tillegg til klinisk jobb som overlege ved Regional enhet for psykoser, også holder på med mastergrad i helseledelse og med sin doktorgrad der hun undersøker inflammasjonsmarkører og fysisk helse hos pasienter med psykiske lidelser.
Men etter å ha sagt nei tre ganger ringte Benjamin Storm henne opp, og da sa hun til slutt ja.
– Benjamin og jeg har samarbeidet nært som foretakstillitsvalgte, og da han lovet å dele på oppgavene også denne gangen, ble det enklere. Og nå gleder jeg meg til å lede legeforeningens desidert mest aktive lokalforening frem til våren.

I 2015 manglet Nordlandssykehuset foretakstillitsvalgt for overlegene og etter tredje gangs utlysning tenkte Hedda at det var for galt at ingen tok ansvar. Det har hun ikke angret på, om det har vært utfordrende å få kabalen til å gå i hop med jobb, forskning, tillitsvalgtarbeid og familieliv.
– Det er mange kvelder som har gått med, men sånn er det for mange av oss som er tillitsvalgt i Legeforeningen. Nordlandssykehuset har heldigvis et godt samarbeidsklima mellom øverste ledelse og de foretakstillitsvalgte. Det er rom for å være uenig.
Hedda tror noe av årsaken til det gode forholdet er at man har klart å være klar i sak, men mild i formen når man kommuniserer. I høst overtok Frida Andræ som ny FTV for overlegene med Benjamin Storm som vara. Benjamin er også ansattrepresentant i styret i Nordlandssykehuset der Margit Steinholt er styremedlem. Hun går ut av styret i april og tar da over som leder i Nordland Legeforening etter Hedda. Margit var leder i NLF frem til Stian Holmvik overtok i 2013.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?