Hanna Kvarenes er fornøyd med seieren i Arbeidsretten og håper at saken har satt lyskaster på at arbeidstakerrettighetene i Norge står under press.

Hanne Kvarenes er Nordlandsdoktern 2017

Kvarenes får prisen for jobben hun gjorde som lokal streikegeneral under norgeshistoriens lengste legestreik. - Hun frontet legenes sak på en forbilledlig måte, mener styret i Nordland Legeforening.

Den fem uker gamle legestreiken endte som kjent med at Spekter i februar i år fikk medhold i Rikslønnsnemnda, noe som naturlig nok førte til stor skuffelse blant de streikende legene.
– Vi har vært en brikke i et spill. Jeg må gå i tenkeboksen om det å være lege, sa Hanne Winge Kvarenes til NRK den gang.
I en kronikk på www.doktorinord.no skrev hun at legene ved sykehuset i Bodø har hatt nærkontakt med noen av de styggeste barna av NPM.

– Snikinnføring av individuelle arbeidsplaner ved hjelp av konsulenter uten kjennskap til virksomheten, en personalpolitikk preget av manglende forståelse for sentrale arbeidstakerrettigheter  og en administrerende direktør som omtaler legenes ønske om kollektivt vernede arbeidsplaner som «ikke kostnadseffektive».

 I etterkant har hun berømmet Nordlandssykehuset for måten de har opptrådt i etterkant av streiken.
De har vist at det er mulig å være veldig uenige, uten at det forsurer samarbeidsklimaet i etterkant, sa Kvarenes til Bodø Nu.

 I begrunnelsen for at streikegeneral Kvarenes fikk utmerkelsen sier styret i Nordland Legeforening blant annet:

– Kvarenes frontet legenes sak på en forbilledlig måte, formidlet Legeforeningens standpunkt tydelig i media og bidro til at folkeopinionen endte i legenes favør.

Styremedlem Benjamin Storm delte ut prisen på vegne av styret på årsmøtefesten 30. august. Prisvinneren var i Oslo og ble oppringt på Skype med god hjelp av hennes mann Terje Nohr Olsen. Det var en overrasket prisvinner som på en litt dårlig linje takket for prisen og høres ut som hun har fått kampviljen tilbake.

– Å bli utnevnt til årets Nordlandsdoktor var først og fremst en rørende overraskelse.  Mange leger opplevde arbeidskonflikten med Spekter høsten 2016 som blodig urettferdig. Til pasientens beste yter vi ofte langt mer enn noen kan forvente av en arbeidstaker. Vi betaler prisen i tapt nattesøvn, stress og belastninger. Ofte går arbeidet ut over legenes nærmeste familie. En klok arbeidsgiver bør møte et slikt engasjement med fleksibilitet, anerkjennelse og beskyttelse  – ikke mistenkeliggjøring, trakassering og fratakelse av arbeidstakerrettigheter! Som streikeleder var det viktig for meg at kollegaene følte at noen virkelig kjempet for dem; – at vi ga alt vi hadde når slaget stod, men kjempet med stil og verdighet!  Det var en ære å få representere mine mange flotte og beundringsverdige kollegaer. Mange, mange takk!!

På Bådin satt mange av hennes kollegaer og nyheten om at akkurat hun ble årets Nordlandsdoktor ble særdeles godt tatt i mot.

 

 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?