Helsetilsynet advarer mot nye bakvaktskrav

Helsetilsynet frykter at strenge bakvaktskrav fører til økt mengde vikarleger uten lokalkunnskap, økt risiko for feil og uforsvarlig pasientbehandling.

– Statens helsetilsyn er bekymret for at krav om bakvakt som må rykke ut vil medføre at mange leger vil kvie seg for å søke jobb på steder der det vil bli stor vaktbelastning.

De er kritiske til de foreslåtte endringene i akuttmedisinforskriften.

Mere vikarbruk?

Helsetilsynet tror dermed at kommuner med hyppig vaktbelastning bli overtatt av vikarbyråene.

– Dette kan medføre en generell svekkelse av en allerede sårbar legetjeneste i distriktskommuner, og totalt sett et dårligere helsetilbud, skriver de i sitt høringssvar.

Helsetilsynet mener forslaget kan føre til lite kontinuitet i fastlegetjenesten og mange vikarleger i legevaktstjenesten, som ofte mangler lokalkunnskap, medfører økt risiko for feil og uforsvarlig pasientbehandling.

Bidrar til lengre reisevei?

– En annen utilsiktet følge av foreslått bakvaktordning er større sentralisering av legevakten med lengre reisevei og dårligere tilgang til legetjenester i utkantkommuner. Sentraliseringen vil bli nødvendig for å få forsvarlig vaktbelastning.

De mener pasienter i utkantkommuner vil da kunne få et dårligere legevakttilbud totalt sett. Lokal kunnskap om pasientene og familiær situasjon vil også bli svekket, noe som kan sikres med lokal kjent bakvakt tilgjengelig per telefon, skriver Helsetilsynet.

Les hele høringssvaret her.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?