Helseminister Bent Høie møtte landsstyret til debatt om fastlegeordningen på landsstyremøtet i dag.

– Ingen krise ennå

Helseminister Bent Høie nektet å bruke ordet krise da han debatterte fastlegeordningen på landsstyremøtet i formiddag. - Det er fortsatt mulig å forhindre at vi ender ut i en krise, og vi er godt i gang med finne gode løsninger.

Bent Høie ble utfordret både av engasjerte delegatleger og av medlemmer i Stortingets helse- og omsorgskomite.

– Sammen med Legeforeningen og KS har vi nå startet et grundig arbeid med å evaluere fastlegordningen. Vi ser også på hvordan vi skal raskt skal få på plass flere rekrutteringsstillinger, blant annet gjennom prosjektet ALIS Vest. Det er viktig at vi finner de riktige langsiktige løsningene sammen i trepartssamarbeidet.

Skeptisk til primærhelseteam

– Fastlegen er navet for både pasientene, familien deres og for helsevesenet, sa Olaug Bollestad i speed-daten mellom stortingspolitikerne, landsstyret og helseministeren.

Regjeringens satsing på primærhelseteam blir møtt med skepsis av mange. Allmennlegeforeningens leder Tom Ole Øren la ikke skjul på at han mente dette er et sidespor, og ikke vil gjøre noe for å bedre situasjonen. Kjersti Toppe var klar på at slike team aldri vil fungere uten en god fastlegeordning i bunnen.

Akuttforskrifter og vaktbelastning

Marit Karlsen, fastlege i Kautokeino, tok opp at akuttforskriftene vil gi mindre kommuner store utfordringer med økt vaktbelastning. Ministeren hadde ikke annet svar til henne enn at han og regjeringen har fokus på legevakt og oppgavefordeling.

– Helsemyndighetene jobber med å finne arenaer hvor fastlegene og sykehusene skal diskutere oppgavefordeling.
Viktigheten av portvaktrollen ble også tatt opp. Mange frustreres over regjeringens fokus på pasientens helsetjeneste gjør pasienten til forbruker, noe som bidrar til at fastlegen sliter med å nekte unødvendige henvisninger og behandling.

Medisinskfalig kompetanse i kommunene

Frustrasjon over ikke samhandlende IKT-systemer var selvsagt også tema denne gangen uten at en snarlig løsning er mulig å se.
Høie var klar på at han og regjeringen ville satt i gang langt tidligere med arbeidet med å bedre rammene for fastlegeordningen om man hadde visst det man vet i dag om utfordringene.
– Vi burde sikkert sett mye av dette tidligere, men nå er vi godt i gang med arbeidet, og har fått på plass et trepartssamarbeid som er et godt utgangspunkt for å gjøre noe både på kort og lengre sikt.

 

 

 

 

 

 

 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?