Benjamin Storm og Anders Hovland er veldig fornøyd med dagens vedtak om å opprette PCI-senter i Bodø. Nå starter jobben med å få på plass personell og kompetanse. I 2019 skal man være i gang.

Ja til PCI i Bodø

Styret i Helse Nord vedtok i dag å etablere PCI-behandling på Nordlandssykehuset med oppstart i 2019. Kun ett av styremedlemmene stemte i mot. 

 Etter timer med debatt ble det endelig RHF-ja til PCI-behandling i Bodø. Både UNN og Nordlandssykehuset skal styrkes økonomisk og personellmessig for å sikre nødvendig ambulering og drift.

Høy temperatur i media

Benjamin Storm i Nordland Legeforening og kardiolog Anders Hovland fra Nordlandssykehuset var tilstede da styret behandlet PCI-saken for tredje gang. De var veldig lettet over vedtaket, og håper samarbeidet med fagmiljøet på UNN fremover blir konstruktivt og bra.
Veien frem mot dagens vedtak har vært kronglete og preget av høy temperatur i media. Få andre helsesaker har skapt så stort engasjement og splittelse i regionen som PCI-saken, og styreleder Marianne Telle var klar på at saken har vært særdeles krevende for styret.
– Gjennom media har enkelte prøvd å påvirke og delvis undergrave tilliten til styret i Helse Nord. Det er fremkommet heftige påstander om uverdige og udemokratiske prosesser, og samrøre mellom styret og administrasjonen. Dette vil jeg på det sterkeste tilbakevise.
Risikoanalysen som ble lagt frem på styremøtet viser klart at det er trygt og fornuftig å etablere et PCI-tilbud i Bodø.

 

Respekt fordrer ikke enighet

– Vi ser ikke at det kan bli annet enn en styrking av PCI-tilbudet i regionen om både Bodø og Tromsø tilbyr dette. I media har noen trukket frem at PCI som dagtilbud er uforsvarlig. Det er det ikke faglig belegg for å si. I vår anbefaling sier vi at det bør opprettes et dagtilbud i Bodø med mål om et døgnbasert akuttilbud på sikt, sa Andreas Moan da han la frem rapportens hovedpunkter på møtet.
Han var klar på at en absolutt forutsetning for PCI i Bodø er at hjertemiljøet på UNN styrkes tilstrekkelig til at det kan delta aktiv i oppbyggingen av tilbudet i Bodø.
– Det har vært mye følelser i omløp i denne saken. En positiv ting å ta med seg videre er at på våre møter med fagfolk i hele regionen har det ikke vært et negativt ord fra noen kardiolog om noen andre. Enighet er ikke en forutsetning for respekt.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?