– Klimaet i trepartssamarbeidet har uten tvil blitt tøffere

 - Klimaet i trepartssamarbeidet har uten tvil blitt tøffere. Om det er så ille at ‘Winter is coming’, eller om det nå bare er midlertidige kalde vinder vil tiden vise. Uansett, vi møter utfordringene best sammen, sier Ulrika Larson konserntillitsvalgt i Helse Nord.

– Ledelsen i RHF-et er flink til å dele og samstemme informasjon, saker og beslutninger. Jeg tenker at det er viktig at vi på arbeidstakersiden «matcher» dette, mener Ulrika Larson

De siste to årene har vært begivenhetsrike for svenske Ulrika Larson som  konserntillitsvalgt i Helse Nord.

– Mye har skjedd, ikke minst i samband med streiken. Jeg har lært enormt og er veldig glad for å få muligheten å fortsette med dette arbeidet de neste to årene, og vil takke alle i Akademikerfelleskapet for den fortsatte tilliten.

Til daglig bor og arbeider Ulrika Larson i Lofoten. Konserntillitsvalgtvervet krever henne på heltid, og er et stykke unna det hun til vanlig jobber som psykiater og psykoterapiveileder i kognitivt atferdsterapi.

Tillitsvalgtarbeid sikrer gode forutsetninger

– De to siste årene har jeg hatt permisjon fra min stilling på DPS LoVe. Det er spesielt å trø ut av det kliniske arbeidet og ha fokus på tillitsvalgtspørsmål på heltid. Men samtidig er jo dette arbeidet bare en annen måte å jobbe på for sikre at det vi gjør til daglig på våre sykehus har så gode forutsetninger som mulig for å kunne fungere godt. Som Rolf Jakobsen skriver «Det er langt dette landet. Det meste er nord».

Helse Nord er en region som arealmessig dekker halvparten av landet mens vi bare av 10 prosent av landets innbyggere.

– Det er klart at vi har en del regionspesifikke utfordringer som skal finne sin løsning i en nasjonal forvaltningsmodell. Da er det viktig at vi er representert ‘der det skjer’. Tillitsvalgtarbeidet har aldri vært viktigere. Vi befinner oss i en tid der trepartssamarbeidet står seg under sterkt press. Da er det ekstra viktig med en godt fungerende og samkjørt tillitsvalgtapparat.

Ønsker mer regionalt samarbeid

I Helse Nord er det mange regionale og nasjonale/interregionale prosjekter.

– Ledelsen i RHF-et har regelmessige regionale- og interregionale møter, og er flink til å dele og samstemme informasjon, saker og beslutninger. Jeg tenker at det er viktig at vi på arbeidstakersiden «matcher» dette. At vi blir flinkere til å koordinere oss, dele informasjon og arbeide samstemt. Vi i nord har en særlig utfordring her. Der avstandene er lange og vinteren mørk må vi bli dyktige på å stå sammen. Her er vårt regionutvalg viktig.

Dette utvalget skal være en kommunikasjons- og koordinasjonsarena for våre tre lokalforeninger, for legene i de fire helseforetakene, og for de om jobber i kommunehelsetjenesten. Jeg håper at dette forumet kommer på plass så fort som mulig. Innenfor Akademikerfelleskapet håper jeg også på å forbedre kommunikasjonsveiene ved å arbeide for at vi skal få et oppegående ASUR i Nord Norge, et Akademikernes samarbeidsutvalg, med representanter fra de forskjellige fagforeningene i Akademikerfelleskapet. Klimaet i trepartssamarbeidet har uten tvil blitt tøffere. Om det er så ille at ‘Winter is coming’, eller om det nå bare er midlertidige kalde vinder vil tiden vise. Uansett, vi møter utfordringene best sammen.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?