Kortspill og fastlegeordningen

Fastlegene alene i en kommune kan ikke alene ødelegge en tjeneste. Fokuset nå i den pågående fastlegekrisen fokuserer veldig mye på fastlegene. Hvorfor slutter fastlegene, hvorfor vil ingen bli allmennleger, hvorfor vil ikke fastlegene komme til vår kommune .......(fyll inn selv, stor eller liten kommune spiller ingen rolle)...... 

Før vi fortsetter se for deg følgende i en kortstokk: 
Kløver Knekt – laveste billedkort, svakeste farge: fastlegen
Ruter Dame – nest laveste billedkort, nest svakeste farge: kommuneoverlegen
Spar Konge – nest høyeste billedkort- i dette spillet trumffargen: helsesjefen
Hjerter Ess – høyeste billedkort – nest sterkeste farge: rådmannen.  

Dårlige/vrange/uvillige/uinteresserte/pengegriske osv osv fastleger vil aldri kunne kullseile den lokale fastlegetjenesten alene. Hvis dette nivået svikter kan en dyktig kommuneoverlege plukke opp signalet og i samarbeid med helsesjefen få utløst midler hos rådmannen til å rekruttere og stabilisere.  

Late/blinde/døve/kranglevorne/ osv. osv -kommuneoverleger klarer heller ikke alene ødelegge en god fastlegeordning. En god helsesjef vil kunne se dette og gå til Rådmannen og varsle hva som skjer, ta kommuneoverlegen i ørene og gjøre tiltak for å rekruttere og stabilisere.  

 OK? Dere ser gangen i det? Da kan vi jo likså godt si at alt ansvaret og makten ligger hos rådmannen da? Nei, for slik er det ikke. Selv om vi forutsetter at det er dyktige, engasjerte fastleger, en lydhør kommuneoverlege hjelper det lite at det finnes en dyktig rådmann. For som solid lyd, og vanntett barriere nedenifra fagligheten, rådmannens nærmeste medarbeider og gjennomfører av alle tiltak er tross alt – helsesjefen, det nest høyeste billedkort, men trumffargen.    

Hvor vil jeg med dette spill pratet mitt? Helsesjefen er den eneste aktøren i en kommune som egenhendig kan tippe en fastlegetjeneste over ende og skape problem med stabilisering – og rekruttering (for det er slik rekkefølgen er folkens!. Man rekrutterer ikke før noen har sluttet).   

Kompetansen til helsesjefer er svært varierende. Gjennomgående har de liten eller ingen innsikt i hva en allmennlege, eller samfunnsmedisiner er, langt mindre hvordan spesialseringsløpene er. Helsesjefer, og til en viss grad rådmenn, har til felles med fotballtrenere på toppnivå at de har imponerende kort virketid i jobbene sine. Her akkumuleres ikke dybdekunnskap om helsetjenestene og kommunen de bor i for å si det sånn!  

I debatten som pågår hører vi altfor lite om hvor mangelfull bestillerkompetansen til kommunene er. Som leder i Finnmark legeforening registrerer jeg at det er utfordringer – ikke bare i småkommuner, som min egen, Loppa, men også i de større kommuner, for eksempel Alta og Hammerfest. Klimaet opp mot ledelsen er ikke bra. Blant de 19 kommunene vi har her har mange utfordringer med å beholde og skaffe fastleger. Årsakene er mange, men vi har eksempel der grunnstøtingene har både rådmenn, helsesjefer og kommuneleger ved roret i forkant. De som har minst å si, og minst å bidra med er Kløver Knekt – fastlegen.   

 PS! Om noen er i tvil – i Loppa skyldes kollapsen Spar Kong og Hjerter Ess.  

 Jeg for min del er kløver knekt, og sammen med ruter dame melder vi pass….

 

Loppa kommune er forespurt og ønsker ikke å kommentere kronikken.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?