Kvarenes fikk ros av presidenten

Streikeleder Hanne Winge Kvarenes i Bodø fikk ros fra talerstolen under president Marit Hermansens åpningstale på landsstyremøtet i dag.

– Hun viste mot og utfordret arbeidsgivers manglende søknad om dispensasjon. Hele veien til streikens siste dag tok tillitsvalgte ansvar, og stod stødig i stormen. Jeg er stolt over hvordan vi sammen gjennomførte dette.

Måtte sette ned foten mot individuelle planer

Hermansen er klar på at om ikke Legeforeningen hadde satt ned foten i høst, hadde individuelle arbeidsplaner rullet ut i sykehus-Norge.

– Og vi gir oss aldri. Vi tar saken til arbeidsretten. Og om nødvendig tar vi kampen ut av landet og til det internasjonale rettsapparatet. Beskjeden til Spekter er klar: Det er ikke bare på jobb vi er utholdende. Sentralstyret legger frem et vedtaksforslag for det videre arbeidet med å avvikle de regionale helseforetakene. Saken kommer opp i morgen.

Vil ikke tillate dårligere kvalitet i spesialistutdanningen

Presidenten trakk fram læringsmålene i spesialistutdanningen som en viktig sak der mange av legeforeningens medlemmer har vært engasjert.

– Vi erfarer at kvaliteten utfordres ved at foretakene vil ha snarveier. Innholdet skal trimmes, tiden skal kortes ned. De vil at vi skal løpe fortere, men også utdanne like gode leger på enda kortere tid. Dette henger ikke på greip. Derfor står vi på vårt – vi må hegne om kvaliteten og faget – og vi vet at det vil kreve ressurser. Vi må ha en nasjonal utdannelse og utdanne spesialister av internasjonalt kaliber.

Flere fastleger!

Primærhelsetjenesten fikk også plass i åpningstale , og Hermansen det er betimelig å spørre om fastlegeordningen er i ferd med å knele under vekten av sin egen suksess.

– Vi har bedt om flere fastleger. Svarene vi har fått er avlasting fra andre helseprofesjoner. Da er det verdt å minne om verdien av å ha kunnskap og oversikt over pasientens liv og helse. Pasientene trenger medisinsk kompetanse og helhetlig ivaretagelse. Det er dette som er fastlegenes spesialitet.

 

 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?