– Løpende leger trenger drahjelp

De siste ti årene har investeringer i helsesektoren blitt nedprioritert.  Produktivitetsveksten stagnerer fordi de ansatte ikke får drahjelp fra kapital og utstyr. Folk løper kanskje raskere, men vi må øke investeringene hvis vi skal å øke produktiviteten, mener Erland Skogli, Menon Economics.


Skogli var innleder på den helsepolitisk debatten under landsstyremøtet i Ålesund. Tema var den  økende todelingen av helsevesenet.

– Har en midtrabatt større samfunnsøkonomisk nytte enn en MR-maskin? I fremtiden er det nettopp slike sammenlikninger på tvers av sektorer som blir viktige i kampen om økte budsjetter.

Todelt helsevesen

Onkolog Arne Stenrud Dal mener vi allerede har en todelt kreftbehandling i Norge.

– Årsaken er i første rekke høy startpris på nye livsforlengende legemidler og at myndighetene prioriterer forhandlingsposisjon fremfor rask innføring. Bosted og økonomi har allerede innvirkning på hvor god kreftbehandling pasientene får.

Bedre samhandling

Berg oppfordret legeforeningen til å aktivt påvirke myndigheter og legemiddelindustrien til bedre samhandlingen til beste for pasientene.

– Legeforeningen må også være en aktiv premissleverandør for kritisk debatt om prosesser og bestemmelser om nye metoder.

President Marit Hermansen oppfordret delegatene til å ansvarliggjøre politikerne i høstens valgkamp.

– Det som politikerne bevilger til helse i årene fremover blir avgjørende for om vi fortsatt skal ha gode offentlige helsetjenester for alle.

Her finner du MENON-rapporten «BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE?» som Legeforeningen og Sykepleierforbundet har bestilt for å finne ut hva Norge egentlig bruker på helse versus andre sektorer 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?