– Når fastlegene går til streik i år, så handler det ikke om lønn. Vi streiker fordi vi ikke får tak på barnevakt. Vi streiker fordi vi ikke kan bli med samboer på hytta, dra ned på treningsstudio eller gå på kino fordi bakvaktsradioen kan finne på å gå av, sier Jan Erik Rydningen, fastlege på Fauske.

Om retten til å lese godnatthistorier

Jeg er tillitsvalgt og fastlege i Fauske kommune, og er kommunalt ansatt med fast lønn og trygge rammer i en middels stor norsk kommune. I jobben som fastlege får jeg muligheten til å stå i mange meningsfulle og lærerike møter med mennesker i forskjellige livssituasjoner med god- og dårlig helse, og det som arbeidsliv- og familieliv ellers har å by på av store og små utfordringer.

Det er en fantastisk jobb å stå, der man får se og lære utrolig mye om hva livet egentlig handler om. Det er dermed med stor takknemlighet jeg ser tilbake på de mange valgene, hendelsene og ikke minst menneskene som har bidratt til at jeg får lov til å stå i denne jobben i skrivende stund.

Forvakt og bakvakt

Ved Fauske kommune er jeg som fastlege tilknyttet og forpliktet til å gå legevakter ved den relativt nyetablerte Indre Salten legevakt som er en utvidelse av det kommunale legevaktsamarbeidet mellom Fauske og Sørfold som nå også inkluderer Salten kommune. Hos oss har lege på vakt – altså forvakt – tilstedeplikt døgnet rundt i helgene, samt ukedager fra 1500 – 0800. Dessuten er vi fastleger forpliktet til å delta i bakvaktordning med utrykningsplikt på toppen av dette. Dette medfører at våre 26 vaktgående leger har en arbeidsbelastning tilknyttet legevakt på 364 timer i året, i snitt 7 timer overtid per uke. Dette kommer i tillegg til ordinær arbeidstid som allerede tidvis kan drøye ut til langt utpå ettermiddag og kveld.

Risikerer å jobbe døgnet rundt

Fastlegeforskriften definerer mine arbeidsoppgaver, og den plikter meg til å jobbe legevaktsarbeid ved siden av å jobbe som fastlege på dagtid. Når avtalen kom på plass, var det neppe tiltenkt at arbeidsbyrden skulle være slik den er i dag for enkeltstående fastleger i distrikt. I små kommuner med få leger, der kommunene likevel er pålagt å tilby et døgnkontinuerlig legevakttilbud til populasjonen, så risikerer enkelte leger å bokstavelig talt jobbe døgnet rundt – periodevis i uker til ende. Mine kolleger kan oppleve at når de først kan avlevere nødnetts-radioen til påtroppende legevaktslege, så er det kona som skal ta over ansvaret, mens de selv må be til høyere makter om at de selv ikke blir innkalt som bakvakt på toppen av det mens de alene står ansvarlig for småbarn hjemme.

KS og kommunene ønsker fastlegenes vaktforpliktelse

Kommunene og KS på sin side er bundet av sin lovpålagte plikt til å ivareta sine egne innbyggere ved å tilby en forsvarlig legevaktstjeneste. De er ikke interessert i å si opp en avtale der fastlegene har forpliktet seg til å gå legevakt utover ordinær arbeidstid. Det vil medføre at kommunen selv må få tak på leger som er villig til å gå vakter. Kommunene vet også at de ved å si opp avtalen blir nødt til å betale legene som faktisk er interessert i å jobbe mer for å produsere denne beredskapen, da det i skrivende stund er tilfellet at enkelte fastleger på legevakt kun avlønnes med en symbolsk kiosklønn i bunnen når de går overtid- og legevakt.


Når fastlegene nå streiker, så handler det ikke om lønn. Vi streiker fordi vi er pålagt å gå legevakt i henhold til den enkelte kommunens behov, og ikke i henhold til vår egen kapasitet.

Mye har endret seg siden Fastlegeforskriften først så dagens lys. Fastlegevirksomheten har over tid fått endret sine oppgaver, elektronisk kommunikasjon har gjort oss fastleger mer tilgjengelig, og vi er mindre skjermet i vår arbeidshverdag. Det er allerede mer enn nok å gjøre for en fastlege, og man har forsøkt å nå i mål med tiltak for å redusere listestørrelse for den enkelte fastlege i tråd med at arbeidsoppgavene tilknyttet den enkelte pasient blir stadig mer omfattende. Det skjer dessuten stadig endringer i forhold i oppgavefordelingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, som gir økt press på kommunene, primærhelsetjenesten- og fastlegene.

Fastlegene er vanlige folk som alle andre

Ikke bare har arbeidsbyrden vår endret seg. Det har også skjedd noe med selve fastlegepopulasjonen. Rettere sagt, så har vi – fastlegene – endret oss i takt med verden rundt oss, og vi består nå av mennesker i mange forskjellige familiekonstellasjoner med- eller uten barn, i- eller utenom parforhold, med variable grader av støtte i tilværelsene rundt oss.

Når fastlegene går til streik i år, så handler det ikke om lønn.

Vi streiker fordi vi ikke får tak på barnevakt.
Vi streiker fordi vi ikke kan bli med samboer på hytten.
Vi streiker fordi vi ikke kan planlegge for å dra på treningsstudio, kino og/eller middagsbesøk med venner fordi bakvakts-radioen kan finne på å gå av.


Jeg støtter helhjertet opp omkring årets streik, fordi jeg som fastlege ønsker å kunne stå i denne meningsfulle jobben over tid, og forhåpentligvis utgjøre en forskjell for mine pasienter i flere tiår fremover. For å kunne gjøre det, er jeg avhengig av tidskabalen går opp, og at kommunen og KS kaster en avtale som driver rovdrift på meg og mine kolleger.
Derfor håper jeg at du som leser dette støtter opp om fastlegene og deres streikerett, og at du utviser forståelse for om du personlig blir rammet av streiken.Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?