– Tillitskrisen må løses lokalt

Lars Duvaland og Christian Grimsgaard møtte tillitsvalgte på Nordlandssykehuset 3. mai.

Rundt om på sykehusene har mange leger resignert etter kjennelsen i Rikslønnsnemnda i februar der Akademikerne tapte kampen om kollektivt vern om arbeidstiden.

En samlet fagbevegelse sto bak legene i streiken i fjor høst. Det ble en vekker for mange sykehusledere som overfor Legeforeningen har uttrykt bekymring over Spekters steile holdning.

Kalenderplanlegging som flere helseforetak hadde på gang før streiken i fjor høst, er stort sett lagt på is, og mange lokale sykehusledere har revitalisert sitt forhold til de tillitsvalgte.

– Flere har uttrykt sin bekymring over den tynnslitte tilliten som er mellom ledelse og ansatte mange steder. Vi mener at ny tillit må bygges lokalt, og det er arbeidsgiverens oppgave å ta initiativ her. Sentralt er situasjonen låst, og kan ikke løses annet enn ved enighet i nye forhandlinger, eller i Arbeidsretten. Det jobbes også opp mot internasjonale organer som EMD, ILO og EFTA, sa Christian Grimsgaard da han sammen med direktør for JA-avdelingen Lars Duvaland møtte tillitsvalgte på Nordlandssykehuset.

Grimsgaard har allikevel et lite håp om at løsningen kommer i forhandlingsrunden som starter om ikke lenge.

– Det er stor politisk misnøye med Spekter, og jeg tror ikke de tåler å stå i konflikt med Legeforeningen lenge om en sak som støttes av hele fagbevegelsen.  Legeforeningen har engasjert advokat Christoffer Hansteen til å kjøre saken i Arbeidsretten. Stevning er nylig sendt og man regner med at saken behandles til høsten.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?