Ingvild Agledahl og Britt Larsen Mehmi er to verdige mottakere av prisen «Årets finnmarkslege 2019». Foto: Finnmark Legeforening

To verdige prisvinnere

Årets Finnmarkslege 2019 er Ingvild Agledahl og Britt Larsen Larsen Mehmi. Prisen for de for sitt engasjement for å sikre pasienter og helsepersonell i regionen et forsvarlig helsevesen.

Ingvild Agledahl, lege ved kirurgisk avdeling ved Hammerfest Sykehus, har de siste fire år, på toppen av sitt daglige travle legevirke, nedlagt en enorm innsats fra hun i 2016 ble valgt til å representere legene i Finnmarkssykehusets styringsgruppe for nye bygg. Det har betydd månedlige møter hvor organisasjonsutvikling i nye Kirkenes sykehus og byggeprosessene til Klinikk Alta, Samisk helsepark og nye Hammerfest sykehus er fulgt opp. I disse dager er forprosjektrapport for det siste bygget i porteføljen av fire bygg vedtatt i Finnmarkssykehusets styre. Ingvild har utvist et engasjement og en detaljkunnskap langt ut over hva man har kunnet forvente, og vokter over rammebetingelser for pasienter og ansatte i de framtidige byggene på en imponerende og tillitvekkende måte.

Britt Larsen Mehmi er kommuneoverlege i Vadsø siden oktober 2010. Hun ble spesialist i allmennmedisin i 2012, og holder på med spesialiteten i samfunnsmedisin. Parallelt med jobben i Vadsø har Britt vært veileder for nye turnusleger, og deltatt i de akuttmedisinske kursene som fylkeslegen holder for nye turnusleger. Hun startet tidlig lokal akuttmedisinsk trening i Vadsø, og legger vekt på at teamet er et team – alle er like viktige.

Hun deltar i lokalmiljøet, men er samtidig en tydelig stemme for allmennmedisin på den nasjonale arena. Hun har frontet flere aksjoner for forsvarlig luftambulansetjeneste i Finnmark, og er en uredd debattant i bl.a. Dagens Medisin og media ellers. Hennes engasjement har gjort at Finnmark legeforening har kunnet løfte ambulanseflysaken til et rikspolitisk nivå.

Ingvild og Britt er verdige mottakere av prisen for «Årets Finnmarkslege 2019». Prisen ble overrakt av honnørkomiteen i forbindelse med Finnmark Legeforenings medlemsmøte i Kirkenes den 7. november.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?