Tor Ingebrigtsen går etter 11 år som administrerende direktør på UNN. Til høsten blir han å finne som professor på Universitetet i Tromsø.

Tor Ingebrigtsen går av

Tor Ingebrigtsen har sagt opp som administrerende direktør på UNN etter 11 år i sjefsstolen. Til høsten blir han professor på Universitetet i Tromsø.

I en pressemelding skriver han.

– Jeg har vært direktør i 11 år til sommeren. Det har vært 11 utfordrende, men fantastisk spennende og givende år. Oppdraget da jeg tiltrådte sommeren 2007 var å fullføre sammenslåingen med lokalsykehusene i Narvik og Harstad, organisere UNN i klinikker og skape økonomisk handlingsrom for nødvendige investeringer.

Ingebrigtsen skriver videre at hans viktigste motivasjon har ligget i å utvikle minst like gode region- og universitetssykehustilbud for pasienter i Nord-Norge som i de andre regionene.
– De store prosessene og prosjektene som daværende styre ba meg om lede for å nå dette målet da jeg tiltrådte i 2007 er fullført. Det har derfor vært naturlig for meg å vurdere egen fremtid nå.

Fryktkultur

Det har til tider stormet rundt lederskapet til Ingebrigtsen. Begrepet fryktkultur har i mange år nærmest vært assosiert med UNN-ledelsen, og Legeforeningen har gjennom årene hatt egne jurister som har jobbet med saker fra foretaket.
Doktor i Nord møtte ham ved flere anledninger, sist i 2012 noen uker før han satte seg på flyet for å være gjesteprofessor i Sydney for å lære mer om helsetjenesteforskning. I forkant av hospiteringen var det spesielt mange mediesaker om problemene på UNN.

Ukultur og manglende involvering

Ingebrigtsen gikk ut i media og bekreftet en ukultur og ga tillitsvalgte rett i sykehusledelsen ikke klarte å involvere ansatte i virksomheten. Dette la han i stor grad på at fagligheten fikk trangere kår som følge av økte krav til standardisering, dokumentasjon og rapportering. Men han var samtidig klar på at kvalitetsarbeidet var bra for pasientene.

Til påstanden om at leger ikke tør å ta på seg vervet som foretastillitsvalgt på UNN svarte Ingebrigtsen dette for fem år siden.

Leger er faglig orienterte

– Når noen sier at de ikke tør å ta på seg tillitsverv, er det en opplevelse vi må ta på alvor for dem det gjelder. Jeg ønsker ikke at det skal være slik. Jeg får samtidig tilbakemeldinger om at andre årsaker er langt vanligere. Jeg har selv vært her på huset i 25 år og har også vært tillitsvalgt en periode. Det har alltid vært problematisk å få leger til å ta på seg tillitsverv i UNN. Leger er generelt veldig faglig orientert og mange av legene jeg har snakket med mener de har nok innflytelse gjennom seksjonsledelsen eller ved selv å være leder.

Uten foretakstillitsvalgte på UNN

Dagens Næringsliv publiserte i 2016 at Helsedirektoratets pasientsikkerhetsprogram viste at bare 31 prosent av avdelingene på UNN har ansatte som synes det er lett å snakke om risiko og uønskede hendelser i sine enheter. De siste årene har foretaket hatt stabile foretakstillitsvalgte både for YLF og OF, noe som i mange år var ei utfordring. I 2018 er universitetssykehuset igjen uten tillitsvalgte i disse viktige vervene.

 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?