Universitetsområdet i Tromsø
Åpning av universitetståret. Foto: Universitetet i Tromsø

Tromsøuniversitetet sørger for fastleger til distriktet

Universitetet i Tromsø sørger for fastleger i distrikts-Nord-Norge, men blant sykehusene så er det mest UNN som får rekrutteringshjelp.

Portrettfoto av Margrete Gaski
Forsker Margrete Gaski. Foto: Bjørn Kåre Iversen

– Vi finner at en større andel av fastleger utdannet ved UiT (30 prosent) arbeidet i distriktskommuner, sammenlignet med alle fastlegene i Norge (19 prosent), og at UiT-legene bemanner en av tre fastlegestillinger i distriktskommuner i Nord-Norge. Det sier Margrete Gaski som er forsker ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM.

Gaski og medforfattere publiserte denne uken en studie i Tidsskrift for Den norske legeforening. Studien svarer på spørsmålet «Utdanner Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet leger til å arbeide i distrikter?». Studien baserer seg på data fra 406 fastleger og 909 leger i helseforetak som var uteksaminert fra Universitetet i Tromsø i perioden 1979 – 2012 (1).

– Viktig for distrikts-Nord-Norge

Fra og med dette studieåret, så utdannes medisinstudenter i Finnmark også. Studien har naturlig nok ikke tall på dette, men Gaski mener erfaringene fra andre land tror dette også vil være positivt.

– Det kan være en god strategi å tilby medisinstudier i Finnmark for medisinstudenter som selv ønsker å ta utdanningen der. Dette gir dem erfaring med å arbeide i distrikt. Studier fra Australia viser at medisinstudenter som har hatt utvidet praksis i distriktene, i større grad velger arbeid i distriktene etter at de er ferdig utdannet, forteller Gaski.

Mindre rekruttering til mindre sykehus

– Vi finner at utdanningen ved UiT har veldig stor betydning for UNN, ved at UiT-legene bemanner over halvparten av stillingene der. Men det kan ses på som et problem at UiT ikke rekrutterer like godt til de mindre sykehusene i Finnmark og i Nordland.

Studien viser at Universitet i Tromsø bidrar til solid rekruttering til regionen Nord-Norge, men at det også en regional sentralisering blant sykehuslegene. For på de mindre sykehusene, så bidro universitetet i mindre grad. Kun 26 prosent av stillingene ved Finnmarkssykehuset, og 28 prosent av stillingene ved Nordlandssykehuset, er bemannet av UiT-leger.

– Vi har lurt på hvorfor vi ikke så samme distriktsprofil blant sykehuslegene som blant fastlegene. Selv om utplasseringen i distrikt er lengre enn ved andre norske studiesteder, er likevel Universitetssykehuset Nord-Norge den utdanningsinstitusjonen som legestudentene har mest langsgående og kontinuerlig kontakt med gjennom studiet, skriver forfatterne i artikkelen.  ​

Referanser

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?