Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset. Lagbildet fra venstre: Sarah Gjerstad (Vestvågøy), Marie Dahlskjær (Bodø), Emma Lovise Larsen (Gildeskål/Bodø) (leder), Sofie Jonette Berg (Bodø), Matilde Mørk Pedersen (Vestvågøy) (nestleder), Danielle Johanna Hansen (Bodø), Lars Herman Nordland (Bodø), Jens Jensen (Bodø) og Viktoria Linea Høybakk (Sortland/Hadsel). Foto: Børre Arntzen, Nordlandssykehuset.

Ungdomsråd tar legene i skole

Det nyetablerte ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset starter med å undervise medisinstudenter og leger i spesialisering.

– Nå får også ungdommene en stemme. Ungdommene burde bli hørt, og det har det nok vært lite av til nå i sykehuset, sier leder av ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset, Emma Lovise Larsen.

Nordlandssykehuset har nylig opprettet et eget ungdomsråd. Rådet skal bidra med å at ungdommers behov blir ivaretatt. Blant oppgavene de skal i gang med, er å undervise medisinstudenter og ferske leger. Men det blir bare en av mange oppgaver for rådet

– Vi forventer at vi i saker som omhandler ungdom blir inkludert, og at de voksne ønsker å høre på oss. Og at vi kan komme med forslag til forandringer. Slik kan vår kunnskap være til hjelp for andre for og kanskje få  bidra til forbedringer, sier Larsen.

Direktøren forventer klare tilbakemeldinger

– Vi håper og tror at engasjerte ungdommer gir oss klare tilbakemeldinger som gjør oss i stand til å bli et enda bedre sykehus for ungdom, sier Paul Martin Strand, administrerende direktør i Nordlandssykehuset.

Han mener rammene er på plass for at rådet skal få reell medvirkning.

– Rådet er gitt legitimitet gjennom mandatet som er gitt av styret i Nordlandssykehuset HF, Ungdomsrådet vil ha fast representant i vårt Brukerutvalg, rådet vil ha en sterk stemme gjennom rådets koordinator som er ansatt i administrerende direktørs stab. Og, kanskje viktigst av alt, er at ungdommene i rådet er god skolerte og ikke vil akseptere annet, forteller Strand.

Ungdom er annerledes enn voksne

Kari Bøckmann er koordinator for ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset. Hun sier at Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) forutsetter at alle helseforetak skal ha egne ungdomsråd.

– Ungdom er en egen gruppe med egne behov, og som kan være annerledes enn voksne, for eksempel når det gjelder det å sørge for god kommunikasjon samt sikre gode overganger mellom tjenester tilpasset voksne og tjenester tilpasset barn. Flere av ungdommene i rådet forteller at de har opplevd at helsepersonell bare snakket med foreldrene deres, ikke med dem.

Hun tror rådet kommer til å få reell innvirkning.

– For eksempel når vi nå skal jobbe med Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan, så er ungdomsrådet med i referansegruppen, forteller Bøckmann.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?