Ber om fritak for å frita for automatiske strømmålere

4 leger i Vesterålen har sett seg lei på at de må skrive meningsløse legeerklæringer til pasienter som ikke vil ha automatisk avlesning av strømmålere.

Nettselskapene har gitt beskjed om at kunder som ønsker såkalt «midlertidig fritak» og beholde dagens målere, bør ha legeerklæring. Det reagerer fire kommuneoverleger i Vesterålen på. Det melder Bladet Vesterålen.

Legene har skrevet brev til kraftselskapene:

Vedrørende automatiske strømmålere

Det har den siste tiden oppstått noe debatt rundt installasjon av og stråling fra automatiske strømmålere (AMS). Vi ønsker å klargjøre følgende:

El-sensitivitet/el-overfølsomhet er en tilstand som aldri har latt seg påvise, tross grundige og omfattende studier internasjonalt gjennom mange år. Det er derfor ikke mulig å utstede en legeattest på at noen har en slik tilstand.

Noen mennesker har angst/fobier knyttet til det å oppholde seg nær visse elektriske produkter. Det er meget veldokumentert at angst kan utløse sterke, fysiske plager, og disse pasientene må man selvsagt ta hensyn til og tilpasse der det er mulig. Plagene er imidlertid ikke utløst av elektromagnetisk stråling.

Spesifikt angående autmatiske strømmålere vil vi understreke følgende: Strålingen fra disse er så svak at det strider mot grunnleggende vitenskap å påstå at denne strålingen skal kunne oppfattes av mennesker eller skade menneskekroppen.

Vi er kjent med at de fleste norske nettselskaper, inkludert våre tre regionale, har gått ut og bedt om legeerklæring for at kunder skal slippe installasjon av AMS. Det finnes ikke noe grunnlag for å gi slike attester, og vi ber derfor om at dere snarest fjerner denne informasjonen fra deres nettsider og endrer politikk på dette området.

Uenighet om installasjon av AMS er utelukkende en sak mellom nettselskap og kunde.

Mvh.

Ingebjørn Bleidvin, Kommunoverlege i Hadsel

Anders Svensson, Kommuneoverlege i Bø

Mette Røkenes, Kommuneoverlege i Sortland

Astrid B. Holm, Kommuneoverlege i Andøy

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?