Tom Mikalsen. KS Nord-Norge, Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan og Vestvågøy og Sig Slørdahl, administrerende direktør i Helst Midt-Norge.

Velferdsteknologi, gode lagspillere og helhetlige pasientforløp

Stig Slørdahl ønsker seg en spesialisthelsetjeneste med gode lagspillere, og vil ha større fokus på kronikerne. Jan Håkon Juul vil ha mer velferdsteknologi og helhetlige pasientforløp for å kompensere for at det blir færre hender i kommunehelsetjenesten.

Slørdahl er administrerende direktør for Helse Midt-Norge og Jan Håkon Juul kommuneoverlege i Vågan og Vestvågøy i Lofoten. På hurtigrutekonferansen i Svolvær 31. oktober møtte de blant andre Tom Mikalsen, regiondirektør i KS Nord-Norge som sier KS er innom mange mulige løsninger på fremtidens utfordringer. Han trakk fram økt samarbeid mellom nivåene og bruk av teknologi som viktige satsingsområder fremover. Slørdahl mener spesialisthelsetjenesten må bli langt bedre på å bistå fastlegene i forhold til kronikerne.
– De er storforbrukere av helsetjenester. Om vi gjør en bedre jobb med oppfølging av denne pasientgruppen vil det kunne føre til færre konsultasjoner hos fastlegene og mer fornøyde pasienter.
Han har tro på modeller der primærhelsetjenesten er i front, og tar til orde for å sy helsevesenet sammen på en mer effektiv måte enn i dag. Blant annet med ny struktur for insitament som gjør det mer attraktivt økonomisk å holde folk friskere.
Jan Håkon Juul ser store utfordringer fremover med en aldrende befolkning som ikke følges opp med nye sykehjemsplasser eller flere sengeplasser på sykehusene.
– Vi må satse på velferdsteknologi for å prøve å kompensere for at vi ikke vil ha nok hender i kommunehelsetjenesten fremover, og øke satsingen på helhetlige pasientforløp som minsker reinnleggelser.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?