Helsepolitikerne fra Stortinget er enige om at fastlegekrisen blir mer og mer alvorlig og at tiltak må komme på plass fort. Foto: Allmennlegeforeningen.

Vellykket folkemøte om fastlegeordningen

Allmennlegeforeningen inviterte til folkemøte om fastlegeordningen 9. juni i Lillestrøm. - Det ble en god debatt. Pasientorganisasjonene er like bekymret som AF. Ingen lekkasjer fra regjeringen, men statssekretæren kom med litt mer positive signaler, spesielt i forhold til å styrke legevakt.

Bernard Holthe, nestleder i Nordland Legeforening og styremedlem i Allmennlegeforeningenvar tilstede på møtet, og er klar på at man nå trenger en forpliktelse for ikke å svekke distriktene enda mer.
– Vi må få flere leger også ute i småkommunene. Nordland er spesielt utsatt, og det er veldig viktig at vi er på ballen og ikke aksepterer for dårlig legetetthet.

Hanne Gorsvold ledet debatten med mange av helsepolitikerne på Stortinget tilstede. Også pasientorganisasjonene var representert ved blant andre Kreftforeningen, FFO og Mental Helse.

Kreftforeningen framhever fastlegen som veldig viktig i kreftomsorgen i alle faser.
For 9 av 10 kreftpasienter er fastlegen en viktig støttespiller i oppfølgingen av sykdommen. 87 prosent av norske kreftpasienter svarte at de hadde hatt noe eller mye kontakt med fastlegen i forbindelse med kreftsykdommen sin. Det viste Kreftforeningens brukerundersøkelse, som ble gjennomført i desember 2021.

Per i dag mangler flere enn 153.000 innbyggere fastlege.

– Dette rammer hardest ressurssvake, multisyke, eldre, alvorlig psykisk syke, kvinner, barn og etniske minoriteter. Disse må oppsøke legevakt eller helprivate helsetjenester for å få sine behov for fastlegetjenester dekket. Dette er dyrt for den enkelte og gir økt bruk av legevakt og sykehusinnleggelser. Regjeringen må øke bevilgningene til fastlegeordningen nå, slik at det blir flere fastleger. Nå brytes pasientrettighetene daglig. Uten økte bevilgninger vil mange flere miste fastlegen sin, skriver Allmennlegeforeningen på sin FB-side.

I mangel av handlekraft fra regjeringen, har Tromsø kommune tatt svært effektive grep siste året. Dette har hatt stor effekt på kort tid.

– Vi har nå flere kvalifiserte søkere til ledige stillinger, og ansettelser i etablerte hjemler skjer fortløpende. Seks leger er allerede ansatt etter 1. juli 2021, og to nyansettelser er rett rundt hjørnet. Før dette var det fullstendig ansettelsestørke i kommunen. Det finnes altså en vei ut av fastlegekrisen, skriver Jo-Endre Midtbu og Lise Figenschou i Dagens Medisin.

Nå venter alle spent på hvilke strukturelle endringer som kommer og ikke minst på statsbudsjettet for 2023.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?