– Mye ligger i hvordan vi organiserer eget lag og får stolthet og tillit til å fungere sammen. Alt kan i dag kopieres når det gjelder tekniske løsninger og utstyr. Det som ikke kan kopieres er hvordan ledelsen får laget til å fungere godt sammen, mener generalsekretær i Legeforeningen Geir Riise.

Verdien av tillit og vennlighet i koronaens tid

Koronaviruset setter samfunnet på prøve. Det vi med største selvfølge kunne gjøre i går, kan vi ikke i dag. Samfunnet stenges gradvis ned, og vi innstiller oss på en verden med mindre frihet til å reise, delta i møter og være sammen med andre.

Barnehager og skoler stenges. Små barn skal være hjemme mens foreldrene også har andre ting å gjøre. Flere arbeider hjemmefra, og den daglige kontakten med kolleger tas elektronisk. Alt dette gjør vi for å unngå å smitte andre. Sånn hjelper vi også til slik at helsetjenesten bedre kan klare den store oppgaven det er å gi medisinsk behandling til dem som trenger det. I Legeforeningens sekretariat arbeider nå alle hjemmefra, og vi holder kontakt med hverandre digitalt. Enten det er via Teams, på epost eller telefon. Gradvis begynner vi å justere oss inn på at dette er en del av vår felles nye jobbhverdag.

Får være med og gjøre en forskjell

Vi kjenner på oss at vi er med og gjør en jobb som er viktig for medlemmene, helsetjenesten og samfunnet. Våre medlemmer gjør en viktig jobb i alle deler av helsetjenesten, enten det nå er i kommunehelsetjenesten eller på sykehusene. Vi gjør det vi kan for å gjøre medlemmenes jobb enklere, og for å bidra til å avklare det som er nødvendig for at helsetjenesten skal fungere best mulig.

I sekretariatet arbeider vi godt sammen med Legeforeningens politiske ledelse og våre tillitsvalgte i foreningsleddene. Vi opplever oss som en del av et samlet team. I det daglige gir vi råd og støtte til det viktige arbeidet som gjøres i sykehusene, på legekontorene og i Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet. I spørsmålene om prioritering av de sykeste har våre fagmedisinske foreninger kommet med viktige innspill. Vi kjenner vår rolle og bidrar med kunnskap og erfaring. Og vi kjenner på en stolthet over å få være med og gjøre en forskjell.

Temasider og kollegastøtte

Legeforeningen var tidlig ute med å avlyse egne arrangementer og sette et tak på hvor mange som kunne samles på et arrangement eller møte. Det gjorde vi en uke før myndighetene slo alarm. Vi etablerte en egen arbeidsgruppe i sekretariatet som samler alt vi har av innspill og kommentarer om koronaviruset. Vi har en egen temaside på nett om koronaviruset på legeforeningen.no. Vi gir ekstra hjelp til leger som trenger støtte fra en kollega. Alt i tett samarbeid med foreningens øverste ledelse. Fra første stund har vår innsats tatt utgangspunkt i tre hovedområder.

For det første, bidra til å hindre smitte i befolkningen. For det andre, oppmerksomhet mot alle tiltak som styrker kapasitet og tilgjengelighet på medisinsk behandling. Og for det tredje, ivareta sikkerheten til helsepersonell og sikre nok sikkerhetsutstyr. På alle disse tre områdene har felles innsats fra Legeforeningen vært viktig.

Oppmuntre til kollegialitet

Det å komme gjennom koronaepidemien er noe som krever litt mer og noe annet av oss alle. Sammen får vi også til mye selv om vi sitter spredt og adskilt, som vi nå gjør i sekretariatet. Men det krever at vi etablerer nye rutiner for å dele informasjon, uten at det blir uhåndterlig. At vi raskt får etablert en struktur på dagen med faste møtepunkter. Oppmuntre til kollegialitet og markering av hva vi får til sammen. Det inkluderende arbeidsliv har kanskje aldri vært viktigere enn nå for hele arbeidslivet. Ledere må holde god kontakt med flokken sin.

Vi har god erfaring med å samarbeide tett med AMU og hovedverneombud/verneombud. Sammen blir vi oppmerksomme på ting som vi må gjøre noe med. Som ledelse får vi noen flere lys på dashbordet som vi kan styre og lede utfra. Flere steder i helsetjenesten er nå også tillitsvalgte blitt en tydeligere del av ledelsesstrukturen, noe som gjør det enklere for ledelsen å gjøre opplyste veivalg. Vi finner samtidig også nye måter å arbeide sammen på. Koronaviruset bidrar til tjenesteinnovasjon og det å kunne gjøre saker på andre og kanskje enklere måter. Det har vi flere eksempler på. I helsetjenesten ses det for eksempel på nye måter å organisere aktiviteten på, gjennom endrede prosedyrer, økt bruk av video og oppdatering av det faglige. Dette vil vi nyte godt av i det kliniske arbeid i dag og i morgen.

Tillit må forvaltes med klokskap

Det viktigste pundet vi har i norsk arbeidsliv er tilliten mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Medbestemmelse og medvirkning har en lang historie i norsk arbeidsliv. Helt siden den første arbeiderkommisjonen ble opprettet i 1885 har det vært en serie med lover og avtaler som har styrket bedriftsdemokratiet. Norge skiller seg positivt ut her fra mange andre land. Vi har tillit til hverandre, til våre ledere og politikere. Denne tilliten kan vi være stolte av, og den må vi forvalte med klokskap, særlig i en tid hvor mange etablerte spilleregler lett kan bli satt til side. De unntak som nå gjennomføres på grunn av koronaepidemien, må heller forsterke behovet for å arbeide godt sammen som parter enn det motsatte. Tillit og samarbeid er nå særdeles viktig. Vi står i dette sammen og må ha respekt for hverandre. I helsetjenesten er det helt avgjørende at legenes erfaringer og kunnskap blir lyttet til og brukt. For at vi som samfunn skal kunne stå godt sammen også på den andre siden av de dramatiske tiltakene krisen innebærer, må det være åpenhet og god informasjonsflyt. Kritisk informasjon må raskt komme fra klinikerne og helt opp til sykehuseier.

Klinikerne i front må tilsvarende få informasjon om for eksempel smittevernutstyr som er på vei, selv om det er usikkerhet ved leveranser. Befolkningen må få god og objektiv informasjon. Vi bør også bruke denne muligheten til å se på hvordan et tillitsfullt samarbeid kan fornyes. Noe som kan komme til nytte også etter epidemien. Jeg er optimist, fordi jeg tror vi skal få det til. Vi skal komme gjennom dette sammen. Det krever at vi klarer å ta vare på oss selv og hverandre.

Være vennlige og rause mot hverandre. Ikke let etter hjørnene og kantene. Men let etter løsningene.

Vi er utstyrt med to ører og en munn. Kanskje vi må bli bedre lyttere, slik at vi også bedre kan forstå. Nå kan vi faktisk bli klokere sammen. Min erfaring er at mestring, mening og tilhørighet er avgjørende. Får vi det til, blir alt så mye enklere. Det gjelder både på individ- og virksomhetsnivå. Kong Harald sa det så klokt for noen dager siden: «Alle trenger litt ekstra vennlighet i denne tiden. Sammen står vi i dette, og sammen skal vi klare å komme oss gjennom det som ligger foran oss.» Kloke ord til rett tid. La oss også praktisere det mot hverandre, enten det er i jobb eller i andre sammenhenger.

Del gjerne!

1 kommentar til “Verdien av tillit og vennlighet i koronaens tid

  • Rune Haugen

    Takk Geir for flott artikkel 🙂

  • Legg igjen en kommentar!

    Les mer?