– I Lofoten har vi hatt lokale utbrudd som man raskt har fått kontroll på. Større og mindre tiltak på være på plass for å stanse utbrudd. Da blir det særdeles viktig at kommunene beholder beredskapen som skal til for å håndtere dette, mener kommuneoverlege i Vågan Jan Håkon Juul.

Vi bruker helsekronene feil!

Helse Nord har ansvaret for å etablere og lyse ut private spesialisthjemler. Nordlandssykehuset har sentralisert nesten alle sine subspesialiteter til Bodø, men også de fleste ortopeder, kirurger og medisinere befinner seg der.

I Svolvær har vi en privatpraktiserende psykolog, på Sortland har de en privatpraktiserende hudlege og to øyeleger og på Myre er det en ØNH spesialist. I Bodø har de 5 psykologer, 3 gynekologer, hudlege, 2 indremedisinere, 4 psykiatere, urolog, 4 øyeleger, ØNH- lege. Lofoten og Vesterålen har 56 000 innbyggere, Salten har 83 000.

41 millioner i transport

I 2018 reiste 15 336 pasienter fra Lofoten og Vesterålen (heretter LOVE) til Bodø for en eller annen form for behandling. Dette tallet medregner da ikke de som har reist med andre transportmidler og mange returnerer til lofoten per båt. Kostnaden knyttet til dette i overkant av 41 millioner kroner. I TRANSPORT!!!

ransportkostandene knyttet til pasientreiser ble for mange år siden overført fra HELFO til helseforetakene. Begrunnelsen for dette er ukjent, men kanskje det var for å få fokus på den kostbare måten å drive helsetjenester på (hva vet jeg), men i alle fall medførte endringen at kostnaden knyttet til transport tas av den samme potten som benyttes til pasientbehandling.

Du får ganske mange sykepleiere, leger, psykolog for 41 millioner kroner.

Send lege og sykepleier i stedet for pasienter

En spesialistvurdering sitter ikke i veggene på sykehuset, men hos den enkelte fagpersons vurderingsevne. Det burde etter mitt skjønn bety at det er fullt mulig å transportere en lege og en sykepleier til Gravdal, Stokmarknes eller Andøy for den saks skyld for å undersøke pasientene der. Det ville medført at alle pasientene som reiser med fly fra f eks Svolvær klokken 05 etter eller annet og tilbake 17.30 faktisk kunne både levert og hentet barna sine i barnehagen og kanskje til og med vært en tur på jobb før eller etter timen. En pasient ville kunne slippe å bruke hele dagen på å være fem minutter inne hos en kirurg som sier. «ja jeg ser av MR bildene at vi må sette deg opp til operasjon» – en pasient kommenterte til meg en gang at «det kunne han jo sagt til meg på telefon»

Åpne opp for dialogmeldinger og videokonsultasjon

I tillegg ligger det uante muligheter innenfor videokonsultasjon og dialogmeldinger. Det er mange henvisninger og kontroller som kunne vært gjennomført på fastlegekontor rundt om hvis det hadde blitt åpnet opp for dialogmeldinger mellom fastlege og lege i sykehus, og i tillegg videokonsultasjon der pasienten møter på et fastlegekontor og har videodialog med sykehuslege.

Hverken Helse Nords eller Nordlandssykehusets plassering av spesialiserte tilbud legger opp til en enkel logistikk av pasienter. Her fins det en løsning som ville lette hverdagen til den enkelte pasient, men også spart samfunnet for store kostnader.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?