Svein Steinert er prosjektleder for ALIS Nord. Målsetningen er at alle de 32 stillingene/hjemlene er besatt i løpet av høsten 2019. Prosjektet er åpent for at kommunene kan endre ALIS-avtale fra næring til fastlønn, eller fra fastlønn til næring, for å sikre rekruttering og stabilitet i legetjenesten.

ALIS-konferanse i Bodø i november

25 kommuner i Nord-Norge har fått tilbud og bekreftet at de ønsker å delta i prosjektet ALIS-Nord. 6. november arrangeres det en dagskonferanse på Scandic Havet i Bodø der utviklingen av morgendagen fastlegeordning i Nord-Norge vi stå i fokus. 

ALIS-Nord er et 5-årig prosjekt for å styrke fastlegeordningen i Nord-Norge med Bodø kommune som prosjekteier. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet med støtte fra fylkesmennene i Nord-Norge, og med en egenandel fra deltakerkommunene. Det er ansatt prosjektleder i full stilling og etablert en styringsgruppe med representanter fra Helse-Nord, KS, Legeforeningen, NSDM og en representant fra kommunene i hver av de fire helseforetaksområdene i Nord-Norge. Lederen av helsetjenesten i Bodø kommune er leder av styringsgruppen. I tråd med prosjektplanen vil det i løpet av september 2019 bli ansatt fire prosjektmedarbeidere i 30 %-stillinger, en for hver av de fire helseforetaksområdene i Nord-Norge.

Målsetting med ALIS-Nord

1) Sikre rekruttering og stabilitet i fastlegestillinger og –hjemler i nordnorske kommuner

2) Utvikle utdanningsstillingsmodeller for nordnorske forhold som passer for både fastlønn og næringsdrift

3) Sikre at nye fastleger i Nord-Norge får et kvalitetssikret og effektivt spesialiseringsløp i allmennmedisin, herunder sikre tilrettelegging, forutsigbarhet og fleksibilitet knyttet til oppnåelse av læringsmål i spesialisthelsetjenesten («sykehusåret»)

4) Utvikle kommunens rolle og kompetanse som tilrettelegger for legers spesialistutdanning i allmennmedisin og gjøre dem mer attraktiv som arbeidsgiver.

5) I tillegg skal prosjektet generere kunnskap som sentrale myndigheter, andre kommuner og helseforetak kan nyttiggjøre seg.

Deltakelse i ALIS-Nord

Ved søknadsfristens utløp 1. april 2019 hadde ALIS-Nord mottatt 35 søknader fra til sammen 45 kommuner i Nord-Norge med totalt 365.845 innbyggere*. Søknadene fordeler seg slik mellom de fire helseforetaksområdene (OSO-områdene):

  •  Finnmark: 8 søknader som inkluderer 9 kommuner med 61.142 innb.*
  •  UNN: 11 søknader som inkluderer 19,5 kommuner med 168.673 innb.*
  •  Nordland: 7 søknader som inkluderer 7,5 kommuner med 76.522 innb.*
  • Helgeland: 9 søknader fra 9 kommuner med 59.508 innb.*

(*SSB statistikk per 1. januar 2018)

ALIS-Nord mottok søknader fra 52 % av kommunene i Nord-Norge (45 av 87), og befolkningen i søknadskommunene utgjør 75 % av landsdelens innbyggere. Det betyr at det ikke bare er små distriktskommuner som opplever rekrutteringssvikt og manglende stabilitet i fastlegestillinger. Problemene i fastlegeordningen er godt dokumentert også i de store kommunene som bl.a. Tromsø, Bodø, Rana, Harstad, Narvik, Alta og Hammerfest.

Flertallet av søkerkommunene ønsket å utprøve en ny modell med ALIS-fastlønn. Siden ALIS-Nord også har fått i oppdrag å utvikle en ny modell for ALIS-næring, ble det avgjørende for hvilke kommuner som har fått støtte til to ALIS. Det er hovedsakelig de store kommunene som har erfaring med, og ønsker å videreutvikle en modell for ALIS-næring, men også noen mellomstore kommuner ønsker denne modellen.

Følgende kommuner har fått tilbud og bekreftet at de ønsker å delta i prosjektet (antall ALIS i parentes):

–           Finnmark: Vadsø (1), Tana/Nesseby (1), Karasjok (1), Hammerfest (2), Sør-Varanger (1) og Alta (1)

–           UNN: Harstad (2), Tromsø (2), Narvik/Ballangen/Tysfjord-Øst (2),

 Skånland/Evenes/Tjeldsund (1), Målselv (1), Bardu (1) og Lenvik (1)

–           Nordland: Vestvågøy (1), Øksnes (1), Beiarn (1), Bodø (2), Hamarøy (1) og Steigen (1)

–           Helgeland: Rana (2), Sømna (1), Brønnøy (1), Vega (1), Vefsn (2) og Dønna (1)

Prosjektet er åpent for at kommunene kan endre ALIS-avtale fra næring til fastlønn, eller fra fastlønn til næring, for å sikre rekruttering og stabilitet i legetjenesten.

Begrunnelsene forvalg av arbeidsavtale skal dokumenteres godt fordi dette er et sentralt punkt i ALIS-Nord-prosjektet. Deltakerkommunene er godt i gang med å ansette ALIS, og målsetningen er at alle de 32 stillingene/hjemlene er besatt i løpet av høsten 2019.

6. november vil ALIS-Nord arrangere er dagskonferanse på Scandic Havet i Bodø der utviklingen av morgensdagen fastlegeordning i Nord-Norge vi stå i fokus.    

Del gjerne!

1 kommentar til “ALIS-konferanse i Bodø i november

  • Morten Lindbæk

    Grattis Svein! Dette er en av nøklene til å Berge FLO. Flere må prøve seg uten forpliktelser. Morten Lindbæk

  • Legg igjen en kommentar!

    Les mer?