Foto
Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap). Foto: Martin Losvik

– Mangler fokus på forebygging og samhandling

- Den store mangelen på Høyres liste er fraværet av fokus på forebygging og løsninger for det sammensatte bildet. Det mener Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) om Høyres valgløfter for helsepolitikken. 

Høyre lanserte denne uken sine løfter for helsepolitikken dersom de får fire nye år i regjering. Bodø-ordfører Ida Pinnerød er ikke imponert.

– Den store mangelen på Høyres liste er fraværet av fokus på forebygging og løsninger for det sammensatte bildet av våre helseutfordringer. Dersom vi skal ha den minste mulighet til å løse de store helseutfordringene som vil komme, så må vi kunne ha to tanker i hodet samtidig: Behandling og forebygging, mener Ida Pinnerød.

Enig om En innbygger – en journal

Hun mener det selvsagt er en del på listen som det er vanskelig å være uenig om.

– Jeg er veldig enig i at det må innføres «en innbygger – en journal». Det er noe det er tverrpolitisk enighet om, og noe Støre lanserte som helseminister i stortingsmeldingen med samme navn, og det er på overtid at det investeres i digital infrastruktur som kan løse dette.

Uenig om privatisering

Ikke uventet er det et sentral tema som Arbeiderparti-ordfører er skeptisk til.

– Det jeg er mest uenig i er at regjeringen legger sin ideologi om at vi skal ha flere private aktører inn for å levere helsetjenester og de stimulerer til økt privat aktivitet. Jeg mener at man bør bruke pengene på å styrke vår felles helsetjeneste, i stedet for å bruke fellesskapets ressurser på å bygge opp et marked på siden som konkurrerer med fellesskapet og utfordrer prinsippet om en likeverdig tjeneste til befolkningen i hele landet, sier Pinnerød.

Savner fokus på primærhelsetjeneste

– Myndighetene må se bedre på sammenhengene mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Kommunene står foran enormt store oppgaver for å ivareta og skape folks helse i framtida, og løsningene må finnes i et tett samarbeid mellom ulike etater

Bodø kommune er en av kommunene som har innført eiendomsskatt, til dels med store protester.

– Valget handler både om hvordan man vil bruke de store pengene i framtida, og for primærhelsetjenesten vil det bety mye. Høyre ønsker for eksempel å kutte formuesskatten, som for Bodø kommune alene utgjør nærmere 50 millioner kroner. Det kan skapes mye helse og omsorg for dette.

Doktorinord ønsker flere innspill, kommentarer og innspill om helsepolitikken. Både fra politikere og leger! Ta kontakt på nett @ nordland-legeforening.no.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?