Er vi på vei bort fra evidensbasert medisin?

- Vi er på vei mot et paradigmeskifte der den personsentrerte medisinen vinner terreng over den stadig mer kritiserte evidensbaserte medisinen, mener filosof Rani Lill Anjum.

Etter 20 år med evidensbasert medisin (EBM) mener noen det er på tide å skifte fokus bort fra blind tro på statistiske metoder og kvantitativ tilnærming til kausal evidens.

– Det gir begrenset autonomi og nedvurderer den kliniske erfaringen hos fagfolk. Hva som teller som kausal evidens er ganske snevert. Hva mener vi med evidens? Det er i stor grad avhengig av normen og praksisen til den rådende paradigme. Kritikken mot EBM dreier seg om intet mindre enn det vitenskapelige grunnlaget for medisinfaget. De fleste sykdommer er komplekse, med biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Med den rådende ideologien vil helserelaterte plager som ikke kan tilbakeføres til fysiologisk abnormalitet forbli medisinsk uforklart.

Rani Lill Anjum er leder av forskningsprosjektet Causation, Complexity and Evidence in Health Sciences ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Se foredraget Rani holdt på Medisinsk Filosofisk forum Nord i april her

 

Les mer på https://causehealthblog.wordpress.com/

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?