– Debatt om fremtidens helsevesen anno 2035. Fra v. Ulrika Larsson, Hulda Gunnlaugsdottir, Tor Åm, Sverre Håkon Evju og Kristian Fanghol.

Fremtidens smarthelsetjeneste

Det er ikke enkelt å vite mye hvordan man best rigger seg for helsebehovene anno 2035.  En aldrende befolkning, færre i arbeidsfør alder, nye behandlingsmuligheter og innbyggere med stadig økende forventninger skaper store utfordringer .

Det lå an til en spennende debatt på første dag av helsepolitisk konferanse i Kristiansund denne uka. En RHF-direktør, en sykehusdirektør, en legevaktssjef og en samhandlingsdirektør var invitert til å skue inn i fremtidens helsevesen sammen med et særdeles kompetent tillitsvalgtkorps.
– En ting som er helt sikkert er at samarbeid blir enda mer nødvendig fremover. Vi må ta tak i utfordringene og mulighetene i dag om vi skal lykkes med å takle utfordringene som kommer. De viktigste områdene som må få større fokus er samhandling, teknologi, bemanning, rekruttering og kapasitet, sa Kristian Fanghol, direktør i Helse Nord.

Ikke bærekraftig

Tor Åm jobber med samhandling daglig på St Olav og er helt enig med Fanghol om at det haster.
– Skrekkscenariet er at om bare demografien endrer seg må vi framskrive med dobling av antall senger, kapasitet på poliklinikkene og bemanning. Det er ikke bærekraftig. Vi må endre måten vi jobber på, sammen med kommunene.  På St Olav må vi ha et kontinuerlig fokus på omstilling,  kompetansebygging, forskning og innovasjon i årene som kommer.

Hulda Gunnlaugsdottir, ny direktør på Helgelandssykehuset hadde fokus på gapet mellom behovene og det helsevesenet er i stand til å levere, og tendensen mot et todelt helsevesen med private helseforsikringer.

Må satse på samskapelse

– Det er mye vi kan gjøre om vi vil. Vi kan effektivisere, forebygge og ta bort tjenester. Vi kan gå for egenandel på sykehustjenester som på Island. Jeg tror vi jobber for tradisjonelt i Norge. Jeg har stor tro på samskapelse der offentlige og private aktører jobber sammen og deler kunnskap og ressurser med hverandre. Og så må det satses på utdanning av flere helsefagarbeidere og velferdsteknologi, sa Gunnlaugsdottir som også tenker at hjemmebasert sykehusbehandling kan være et godt og langt rimeligere alternativ for flere.

Legevaktssjef Sverre Håkon Evju inviterte i september til konferanse om fremtidens smarthelsetjeneste i Narvik. 250 deltok her og helseministeren kom med pengelovnad til nye Narvik sykehus.

– Det er vanskelig å samhandle og utvikle seg når spesialisthelsetjenesten sitter på det meste av ressursene. Vi må gjøre ting annerledes og arbeidet må starte nå.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?